Preklady

Vyskúšajte našu nezáväznú cenovú ponuku a rozhodnite sa správne. Náš tím skúsených a osvedčených prekladateľov je vám k dispozícii.

V prípade záujmu o preklad akéhokoľvek dokumentu nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo emailom, telefonicky alebo osobne na pobočkách školy.

Nechajte svoje dokumenty, zmluvy, abstrakty, potvrdenia, vysvedčenia preložiť profesionálom. Spoľahlivo, rýchlo a za rozumné ceny.

Prekladáme z a do angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, francúzštiny a poľštiny.

 

1 Zvoľte, čo potrebujete preložiťČo je úradný preklad?

2 Vyberte jazyk


3 Priorita prekladu

Mám čas
Do 2 pracovných dní
Do 24 hodín

4 Odošlite formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a všeobecnými obchodnými podmienkami

Po odoslaní formulára vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.

Čo je úradný preklad?

Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Každý písomne vyhotovený preklad, vyúčtovanie a výpis z denníka je prekladateľ zapísaný v zozname povinný opatriť odtlačkom úradnej pečiatky a podpísať. Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou (spolu s originálom – t.j. predlohou, podľa ktorej sa úradný preklad vyhotovuje). Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje úvodnú časť s označením preklad, označenie zadávateľa, prílohy a prekladateľskú doložku.

Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Neúradný preklad sa najčastejšie využíva pri preklade osobných dokumentov, technických, medicínskych a finančných písomností, účtovných, právnych, obchodných a reklamných textov. Neobsahuje doložku a prekladateľskú pečiatku. Tento typ prekladu vybavíte jednoducho emailom, preložený dokument vám zašleme na vašu emailovú adresu.