Škola

Učte sa jazyky rýchlejšie

Jazyková škola TARGET ponúka kurzy cudzích jazykov, na ktorých naozaj rozprávate VY. Na našich hodinách ste „nútení" hovoriť v cudzom jazyku už od prvej hodiny.

Aj úplní začiatočníci odpovedajú na otázky lektora v rýchlom slede. Na hodinách pravidelne učivo opakujeme, preto sa netreba obávať zlyhania a ani nudných domácich úloh.

Na hodinách sa tiež upevňuje gramatika, cvičí sa tvorenie otázok, čítanie a písanie, teda všetky jazykové zručnosti. Avšak na rozdiel od tradičného školského systému dávame dôraz na jazyk ako zručnosť - rozprávanie a porozumenie. Cieľom kurzu je zlepšiť reálne komunikačné schopnosti študenta, vybudovať aktívnu slovnú zásobu a "prebudiť" jazykový reflex a odbúrať strach alebo neistotu z rozprávania.

 

Široké portfólio jazykov

Naučíme vás po anglicky, nemecky,  rusky, španielsky, taliansky, francúzsky a dokonca aj poľsky alebo portugalsky – všetky jazyky vyučujeme rovnakým výučbovým systémom založeným na riadenej konverzácii.

Certifikát jazykovej školy o absolvovaní kurzu danej úrovne dostane každý absolvent kurzu.

Pripravíme vás na maturity, pohovory, jazykové skúšky, ale najmä na reálne používanie jazyka. Kurzy pripravíme na mieru – vrátane odborného jazyka alebo napríklad odbúrania strachu z rozprávania. Pre individuálnych klientov alebo firmy vypracujeme a navrhneme kurz presne podľa Vašich potrieb.

Výhody pre študentov

  • Zľavu na kurzy u nás získavajú automaticky pokračujúci študenti
  • Medzinárodne licencovaný systém výučby pre dospelých (Direct Method), pre tínedžerov (Direct Teens) a pre deti (Wattsenglish) je zárukou systematickej výučby s profesionálnymi učebnými materiálmi a systémom školení lektorov
  • Školský online systém pre klientov, resp. rodičov s cvičeniami a testami + elektronická triedna kniha
  • Možnosť platby za kurz na splátky
  • Pitný režim pre účastníkov kurzov v cene kurzu a kvalitná presso káva priamo na recepcii školy
  • Príjemné priestory a free Wi-Fi pripojenie v každej učebni
  • a najmä TOP lektori :)

Nahliadnite

Spokojní firemní klienti

jm alpineslovakia chemosvit Consumer-finance-holding gasfamilia-logo whirlpool-logo panasonic-logo