Študentská zóna
V informačnom systéme - elektronickej triednej knihe si môžete pozrieť obsah všetkých odučených vyučovacích hodín, vašu dochádzku, lektorov, výsledky vašich testov a príp. naplánované termíny vyuč. hodín ale aj termíny budúcich testov.

Môžete tu tiež bezplatne absolvovať online výučbu - precvičiť si učivo (viac ako 500 cvičení a 100 diktátov), stiahnuť a vypočuť si mp3 nahrávky k vašej knihe.

Naši študenti tiež majú bezplatný prístup k aplikáciám pre iOs a Android, ktoré sú vyvinuté na mieru k učebným materiálom našej školy.

Ste študent TARGET školy a nemáte prístup? Vyžiadajte si ho na info@target-skola.sk alebo osobne v kancelárii školy.