Noviny Kežmarok, 2017: Detská angličtina trochu inak

16. januára 2021

Kedy začať s výučbou cudzieho jazyka je otázka ktorú si kladie nejeden rodič. Možno to znie prekvapivo, ale ideálne je ak sa dieťa stretne s cudzím jazykom čo najskôr, ešte v materskej škole. Dieťa sa v tomto veku dokáže naučiť cudzí jazyk úplne prirodzene a spontánne, tak ako sa učí aj svoj materinský jazyk.

Výhody biligválnych detí

Navyše, ak sa dieťa začne učiť cudzí jazyk pred 7. rokom života, pomáha sa mu tým vytvárať v mozgu ďalšie rečové centrum, ktoré potom bude využívať celý život. Ak sa malé dieťa vychovávané v bilingválnej rodine dokáže úplne prirodzene naučiť jazyk oboch rodičov a bez problémov medzi nimi prepínať, prečo by to nemohlo zvládnuť aj vaše dieťa ak mu takéto podmienky vytvoríte? Z tohto základného prístupu vychádza aj metodika britského konceptu Wattsenglish, ktorý sa úspešne uchytil aj v škôlkach a školách v našom meste.

Angličtina v kežmarských školách

Škôlkari v MŠ Cintorínska, Možiarska, deti v Detskom dennom sanatóriu a žiaci ZŠ Dr. Fischera a ZŠ Nižná brána sa v rámci voľnočasových aktivít venujú učeniu angličtiny hravou a zábavnou formou – teda spôsobom, ktorý je pre deti najprirodzenejší. Koncept Wattsenglish je dlhodobý, plynule prechádza zo škôlky na základnú školu. Učitelia angličtiny sa stotožňujú v názore, že deti, ktoré prešli výučbou Wattsenglish sú na hodinách angličtiny oveľa sebavedomejšie, spontánnejšie a nemajú strach rozprávať.

Stúpajúce nároky a dopyt po kvalitných jazykových zručnostiach  školy riešia postupným zavádzaním metódy CLIL do vyučovania už na prvom stupni. CLIL je založená na prepájaní výučby angličtiny s ostatnými vyučovacími predmetmi. Tento trend vo vyučovaní už niekoľko rokov aplikujú aj učiteľky na prvom stupni v ZŠ Dr. D. Fischera, a prvky angličtiny zavádzajú aj do ostatných predmetov ako je napríklad matematika, prírodoveda a vlastiveda.

V dnešnom globalizovanom svete je takýto krok nevyhnutný a dáva deťom skvelý základ na uplatnenie sa v živote. Angličtinu sa deti učia radi, sami chápu potrebu rozumieť jej, stretávajú sa s ňou všade okolo seba, či už v piesňach, na internete, alebo pri cestách na dovolenky. O tom, že angličtina deti baví svedčí aj fakt, že naši školáci zo ZŠ Dr. D. Fischera a Nižnej brány sa rozhodli obetovať aj kúsok letných prázdnin a venovali týždeň učeniu sa angličtiny na jazykových táboroch v Tatrách a tešia sa na jeho pokračovanie, do ktorých dokonca pridávame aj kurzy zamerané na zlepšovanie technických zručností – vzdelávanie s kockami LEGO.

Článok pre Noviny Kežmarok, zverejnený v roku 2017