Plošné jazykové testovanie – výsledky

4. februára 2021

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na plošnom testovaní a urobili si online test z angličtiny, nemčiny alebo španielčiny.

Dobrovoľné testovanie v januári podstúpilo 236 z vás. Väčšina z testovaných si vybrala angličtinu, a zároveň výsledky z angličtiny boli s náskokom najlepšie. Druhé miesto patrí nemčine a na poslednom mieste sa štatisticky umiestnila španielčina.

Aké premorenie dosiahli jednotlivé jazyky medzi našimi dobrovoľníkmi?

angličtina 54%

nemčina 38%

španielčina 20%

A kto sú vyžrebovaní výhercovia?

  1. cena: Individuálny jazykový tréning:                  Janka Kudelasová, Bratislava
  2. cena: Balíček reklamných predmetov TARGET:  Sabína Zakopjanová, Jánovce
  3. cena: Balíček reklamných predmetov TARGET:  Dagmar Vaverčáková, Nová Lesná

Výhercom srdečne blahoželáme! Na vás ostatných sa tešíme na niektorom z našich online kurzov a tréningov.Avízo: na náš web vo februári doplníme aj test z ruštiny, taliančiny, francúzštiny a slovenčiny pre cudzincov.

Zatiaľ pokračujte v testovaní v angličtinenemčine španielčine. Automaticky vám po teste pošleme na email pekný certifikát o vašej aktuálnej jazykovej úrovni.

Tak do testovania, priatelia!