Časté otázky

Detské kurzy

Od akého veku je možné k Vám prihlásiť dieťa na kurz?
Naše detské kurzy sú určené pre deti od veku 3 rokov. Jediná výnimka je kurz BABY ENGLISH, ktorý je vhodný aj pre mladšie deti od 2 rokov.

Má zmysel aby sa trojročné dieťa učilo cudzí jazyk?

Samozrejme. Dieťa v tomto veku nevníma angličtinu ako cudzí jazyk – ako predmet vzdelávania,  ale len ako inú reč, ktorá je prostriedkom pre komunikáciu s lektorom a pre realizáciu hry.

Je vhodné prihlásiť na kurz dieťa, ktoré ešte 100% neovláda svoj materinský jazyk?

Áno. Ani takmer žiaden dospelý neovláda svoj materinský jazyk na 100%. 😊 Dieťa sa naučí reagovať v cudzom jazyku a taktiež sa naučí  porozumieť inštrukciám a zadaným úlohám. Osvojovanie angličtiny týmto spôsobom funguje na rovnakom princípe ako osvojovanie si materinského jazyka. Ak dieťaťu povieme:  Please, bring me the duck, dieťa vstane a prinesie nám kačičku. Takýto pokyn by nevedelo ešte vysloviť samé, ale ukáže nám , že pokynu bez problémov rozumie.

Rozlišujete u detí vedomostné úrovne?

Pri deťoch od 3 do 10 rokov sa pri zaraďovaní do kurzu riadime vekom, keďže z metodického hľadiska sú kurzy nastavené tak, aby zaujali danú vekovú skupinu a aby rešpektovali schopnosti dieťaťa primerané jeho veku (písanie, čítanie). V detskom kurze nejde ani tak o to, že preberáme vždy nové a nové učivo, ale skôr rozvíjame zručnosti v cudzom jazyku – preto má hodina rovnako dobrý vplyv aj na šikovnejšie deti, alebo tie, ktoré angličtinu mali už skôr.

Čo ak moje dieťa ešte nebude schopné sústrediť sa?

Naše hodiny sa výrazne líšia od hodín aké si pamätáme zo školy. Hodiny sú dynamické, aktivity sa rýchlo striedajú, deti sa hýbu, rozprávajú. Detailne vypracovaný systém výučby je pestrý a zaujme všetky deti. Ak by sme však spolu s rodičom zhodnotili, že na kurz je pre dieťa ešte skoro, po dohode je možné z kurzu odstúpiť.

Čo v prípade ak dieťa hodinu vynechá, nebude mu učivo chýbať?

Nemusíte sa obávať, že v takomto prípade dieťa čosi vymešká. Prebrané učivo sa systematicky zahŕňa do nasledujúcich hodín, takže dieťa bude mať aj tak možnosť prísť do kontaktu s prebraným učivom. A navyše, výučbový plán je vždy nastavený tak, že k jednej téme sa vraciame celý mesiac. Keď svoje dieťa prihlásite na kurz, tak výsledkom majú byť získané zručnosti na konci kurzu. A to sa nám hravo podarí, aj pri občasných vymeškaniach.

Od akého veku je možné k Vám prihlásiť dieťa na kurz?

Naše detské kurzy sú určené pre deti od veku 3 rokov. Jediná výnimka je kurz BABY ENGLISH, ktorý je vhodný aj pre mladšie deti od 2 rokov.

Čo ak moje dieťa nejakú hodinu vymešká, nebude mu učivo chýbať?

Nemusíte sa obávať, že dieťa v takomto prípade čosi zamešká. Prebrané učivo sa systematicky zahŕňa do nasledujúcich hodín, takže dieťa bude mať možnosť prísť do kontaktu aj s už prebraným učivom.

Čo v prípade dlhodobej choroby dieťaťa?

V prípade dlhodobej choroby  (4 a viac týždňov) a absencie dieťaťa zo zdravotných dôvodov (min. mesiac), Vám po predložení lekárskeho potvrdenia vrátime alikvótnu čiastku.

Ako vyzerá hodina Wattsenglish?

Podľa vypracovaného plánu sa zameriavame na činnosti ako opakovanie, predstavenie nového jazyka a jeho precvičovanie, aktivity počas ktorých dieťa ukazuje, že porozumelo jazyku a také, kde sa vyžaduje aktívna produkcia jazyka – a hlavne veľa zábavy.

Prečo je dĺžka hodín pre deti v materských školách len 25 minút?

Pre deti v predškolskom veku má stretnutie dĺžku 25 minút (prebiehajú obvykle 2x týždenne) a pre deti v školskom veku 45 minút (stretnutia prebiehajú 1x alebo 2x týždenne). Dvadsaťpäťminútovka je pre škôlkarov presne toľko, čo sa vydržia sústrediť a pracovať s lektorkou. 🙂

Aký je rozdiel medzi kurzom v MŠ/ZŠ a kurzom v Jazykovej škole TARGET?

Výučba v jazykovke prebieha v menších skupinkách a taktiež je rozdiel v dĺžke a počte hodín. Pri kurzoch u nás v Jazykovej škole TARGET majú stretnutia dĺžku 40 minút. Kurzy v TARGET prebiehajú pre všetky vekové kategórie vo frekvencii 2 x za týždeň.

Poskytujete k výučbe metódou Wattsenglish aj nejaké materiály?

Áno. Ku každému kurzu poskytujeme knihu (pracovný zošit) a váš unikátny kód – prístup ku kompletnému videokurzu (videolekcie a pesničky k vašej knihe),  vďaka ktorým môže byť dieťa v kontakte s angličtinou aj doma.

Ponúka program Wattsenglish aj možnosť pokračovať vo výučbe na ZŠ?

Áno. WATTSENGLISH sa vyznačuje tým, že ju tvorí kompletne prepracovaný systém výučby angličtiny pre deti od 3 rokov do 11 rokov. Na druhom stupni je možné plynulo pokračovať vo výučbe v našich kurzoch pre tínedžerov zameraných na rozprávanie.

Kde prebiehajú detské kurzy?

Naše kurzy prebiehajú v jazykovej škole TARGET a vo vybraných materských a základných školách a taktiež online.

Aké zariadenia a aplikácie môžeme využiť pre online kurzy?

Stačí vám akýkoľvek počítač, notebook, tablet či smartfón s pripojením na internet. Používame rôzne aplikácie, predovšetkým Zoom, no pri individuálnom detskom kurze sa radi prispôsobíme vašim preferenciám.

Chcem Wattsenglish aj v našej ZŠ alebo MŠ. Čo mám robiť?

Ak ste učiteľ alebo rodič a máte záujem o tento program aj vo vašej škole alebo škôlke, stačí nám napísať, uviesť názov školy a kontakt na vás. Radi vám pripravíme ponuku, navštívime školu a vysvetlíme detaily.

Je možné prihlásiť sa do už rozbehnutého detského kurzu?

Áno, je možné priradiť Vaše dieťa do už existujúcej skupiny (ak je v nej voľné miesto). Ak dieťa zapíšete do už prebiehajúceho kurzu, cenu Vám alikvótne znížime. Alebo si môžete vybrať individuálny kurz, ktorý začnete vtedy, keď Vám to bude vyhovovať.

Individuálne tréningy

Ako prebiehajú individuálne stretnutia?

Individuálne kurzy/tréningy sú flexibilné a prispôsobujú sa tebe alebo tvojim potrebám. Stretnutia/hodiny si dohodneš fixne (napríklad každý utorok a piatok) alebo ich môžeš mať každý týždeň inak. Stačí si dohodnúť termín ďalšej hodiny s lektorom alebo emailom, či telefonicky s kanceláriou školy – a učíš sa keď môžeš.

To isté platí aj o obsahu. Pred začiatkom si spolu prejdeme dotazník, v ktorom si určíme ciele – čo chceš dosiahnuť, kedy a čo konkrétne potrebuješ zlepšiť. Zistíme aktuálnu úroveň znalostí, poradíme na čo sa zamerať, pripravíme plán a ten začneme spolu napĺňať. Nie je to teda tak, že ťa zaradíme napríklad do úrovne 4 a budeme ju preberať od začiatku do konca. Individuálny kurz má veľa výhod a my sa ich snažíme všetky využiť.

Môžeme študovať dvaja v individuálnom kurze?

Áno, samozrejme. Môžete študovať dvaja alebo dokonca traja v uzavretom kurze len pre vás. Takýto kurz so sebou obnáša všetky výhody individuálnych tréningov, to znamená úplnú časovú aj obsahovú flexibilitu. Nemusíte mať stretnutia v pevných časoch, ale v takých, ktoré vám vyhovujú. To isté platí o obsahu – sústredíme sa presne na to, čo potrebujete. Tento poloindividuálny kurz je vhodný napríklad pre partiu spolužiakov alebo pre kolegov, ktorí potrebujú zlepšiť rovnaké oblasti. Na kurz sa prihlásiš tak, že zvolíš individuálny kurz, a ďalej v objednávke si zvolíš počet účastníkov kurzu – namiesto jedného študenta teda budete chodiť dvaja alebo traja. V tomto kurze dostaneš absolútne najlepší pomer kvalita/cena, keďže na kurz sa zložíte viacerí.

Skupinové kurzy

Aký je počet študentov v skupinke?

Za skupinku považujeme v našej škole kurz od 4 – 7 osôb. Je možné študovať aj v poloindividuálne v kurze 2-3 osôb, a to v uzavretom kurze pre kolegov, spolužiakov alebo rodinných príslušníkov. Takúto ponuku vám dáme tiež vtedy, ak napríklad máme len 3 záujemcov o rovnaký kurz v rovnakom termíne.

Je možné prihlásiť sa do už rozbehnutého kurzu?

Áno, je možné priradiť ťa do už existujúcej skupiny (ak je v nej voľné miesto). Ak sa zapíšeš do už prebiehajúceho kurzu, cenu ti alikvótne znížime. Alebo si môžeš vybrať individuálny kurz, ktorý začneš vtedy, keď to vyhovuje tebe.

Online podpora a kurzy

Aké zariadenia a aplikácie môžem využiť na online pripojenie?

Stačí ti akýkoľvek počítač, notebook, tablet alebo smartfón s pripojením na internet. Používame rôzne aplikácie, napríklad Zoom, Webex, Messenger, Teams, Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp. V skupinách preferujeme Zoom a v individuálnom tréningu sa prispôsobíme tomu, na čo si zvyknutý.

Aké funkcie môžeme využiť počas online hodiny?

Okrem živého lektora využívame všetky funkcie, ktoré výučba umožňuje – napr. tabuľa, zdieľaná obrazovka alebo zasielanie materiálov priamo počas hodiny.

Aký je postup, ak mám problém s pripojením?

Vždy máme pripravenú aj záložnú aplikáciu a SOS telefónne číslo na riešenie problémov.

Zvládnem online kurz, ak nie som som „technický typ“?

Áno, úplne bez problémov. Doslova stačí kliknúť na link, ktorý vám pošleme do emailu – a ste na hodine. Ak by ste predsa len mali nejaký problém, pomôže naša telefonická podpora.

Môžem online hodiny kombinovať s prezenčnými?

Áno, môžeš. Pri dohodnutí termínu ďalšej hodiny si vždy upresníme aj miesto – učebňa v jazykovke, trieda v tvojej škole alebo miestnosť vo firme. Miesto sa dá kedykoľvek zmeniť – ak vieš, že poobede nebudeš stíhať prísť do jazykovky, stačí zavolať a my budeme pripravení online – napríklad na Zoome. 🙂

Ako si vybrať správny kurz?

Snažíme sa každému poradiť podľa toho, aký má byť jeho cieľ. Potrebuješ zmaturovať, ideš na pohovor, alebo chceš do budúceho leta rozprávať po španielsky? Spolu si určíme cieľ a na jeho základe ti pomôžeme vybrať ten najvhodnejší kurz.

Organizácia výučby

Sú kurzy ukončené výstupným testom? Získam po ukončení kurzu certifikát?

Áno, kurzy sú ukončené výstupným testom. Certifikát o absolvovaní kurzu udeľujeme študentom po absolvovaní každého kurzu. Pri individuálnych tréningoch dostaneš certifikát o absolvovaní kurzu danej jazykovej úrovne po minimálne 20 absolvovaných stretnutiach.

Je možné získať certifikát dodatočne s časovým odstupom po skončení kurzu?

Áno, kedykoľvek. Vystavenie kópie certifikátu alebo certifikátu do mesiaca po skončení kurzu je bezplatné.

Je možné odhlásiť sa z kurzu, keď napríklad zmením prácu alebo lokalitu?

V individuálnom kurze kedykoľvek, v skupinovom kurze to síce nie je možné, ale vždy vám ponúkneme náhradné možnosti ako vám vieme pomôcť s cudzím jazykom.

Je možné absolvovať kurz cez Úrad práce?

Áno. Bežne učíme najmä angličtinu a nemčinu pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR (Úrad práce). Cez programy RE-PAS a KOMPAS a KOMPAS+ poskytujeme jazykovú výučbu. Je potrebné, aby uchádzač doručil kancelárii našej školy tlačivo Požiadavka na kompetenčný kurz, ktoré mu pomôžeme vyplniť, potvrdíme. Schvaľovací proces zo strany Úradu práce trvá max. 14 dní – ak ho Úrad práce schváli, tvoj kompetenčný kurz môže začať.

Po absolvovaní kurzu získava absolvent certifikát, evidenciu dochádzky, potvrdenie pre Úrad práce. Celú sumu za kurz hradí ÚPSVaR a pre uchádzača je teda úplne bezplatná.

kompas+ jazykový kurz

O učení sa cudzích jazykov

Ako dlho trvá naučiť sa jazyk?

Odpovede na otázky o učení sa nájdeš na našom jazykovom blogu.

Koľko slov sa musím naučiť, ak sa chcem v jazyku dohovoriť?

Odpovede na otázky o učení sa nájdeš na našom jazykovom blogu.

Nenašli ste svoju otázku?

    Opýtajte sa nás čokoľvek, čo vás o kurze alebo iných možnostiach zaujíma.

    Ešte predtým môžete skontrolovať, či odpoveď na svoju otázku nenájdete v časti

     Časté otázky

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.