Powered by Smartsupp

Firemné jazykové kurzy

Spolupráca s TARGET školou vám prinesie vzdelanejších a spokojnejších zamestnancov. Firmám prinášame úsporu času a nákladov. Vaši spolupracovníci získajú lepšie komunikačné zručnosti a ich pracovný výkon sa vďaka získaným znalostiam zvýši.

Sme vzdelávacím a jazykovým partnerom top firiem a organizácií v regióne Tatier a Spiša. Medzi našich spokojných klientov patria spoločnosti ako Chemosvit, Whirlpool, Asseco, OC Fórum Poprad, Schüle, HK Poprad, Embraco, Letisko Poprad-Tatry, Hengstler, Chedos, Stiebel Eltron, Brasin, Invelity a mnoho ďalších menších aj väčších firiem.

Jazykový kurz pre lepší výkon vašej firmy

Efektívne kurzy pre konkrétny projekt, zameranie alebo oblasť. Cieľom je zvýšiť pracovné výkony a výsledky zamestnancov. Výsledok je zvládnutie zručnosti alebo odborného jazyka.

  • Odborný jazyk
  • Prezentácia v angličtine
  • Emailová komunikácia
  • Telefonovanie v angličtine (v nemčine)
  • Predaj v cudzom jazyku a iné

Jazykový kurz ako benefit 

Vhodný pre zvýšenie motivácie a lojality vašich spolupracovníkov. Zameranie na dosiahnutie najvýraznejších výsledkov v krátkom období. Intenzívna konverzačná forma nechá účastníkov rozprávať 5-6 krát častejšie. Strach z rozprávania zmizne a vaši ľudia získajú sebavedomie a potrebnú rutinu. To všetko v nenútenej atmosfére, s vyváženou mierou zábavy a bez zdĺhavých a nudných hodín ako v klasickej škole.

  • Všeobecný jazyk
  • Odborný jazyk
  • Konverzácia

Poradíme vám s možnosťami organizácie kurzov.
Základné možnosti podľa počtu účastníkov sú:

Skupinové kurzy (4 – 8 účastníkov)
Poloindividuálne kurzy (2 – 3 účastníkov)
Individuálne kurzy (Kontinuálne tréningy vo vašej oblasti formou one-to-one flexibilne časovo aj obsahovou náplňou) Kontaktujte nás

Ako funguje spolupráca s našimi klientami?

Vieme, že potrebujte flexibilitu

Zaujímavosťou nášho systému výučby je možnosť striedania lektorov, ktoré nám naša metodika umožňuje a vyslovene aj odporúča. Tento systém je medzi klientami aj samotnými študentami obľúbený a jeho výhodou je úplná flexibilita rozvrhu hodín a časov výučby. V prípade, že študent potrebuje zmeniť čas výučby alebo deň, je to možné aj v prípade, že daný lektor má v tom čase inú hodinu. Jednoducho hodinu priradíme inému lektorovi. Študenti tak o hodinu neprídu, ale absolvujú plnohodnotnú hodinu v požadovanom čase.

Metodický systém, ktorým vyučujeme všetky jazyky nám umožňuje plynulo nadviazať na predchádzajúcu hodinu. Vieme, čo bolo obsahom minulej hodiny a čo má byť obsahom ďalšej aj vďaka informačnému systému, ktorý je vždy aktuálny a dostupný online pre každého lektora, študenta,ale aj objednávateľa kurzov.

Ďalšou výhodou tohto systému je napr. prípad PN lektora – v tom sa hodiny nerušia, ale pokračuje sa podľa harmonogramu s iným lektorom bez toho, aby sa akokoľvek znížila kvalita.

Tento systém je obľúbený aj pre to, že lektorov motivuje zlepšovať sa, keďže sa  študentov pravidelne pýtame na spätnú väzbu – a lektori s lepším hodnotením sú k vašim kurzom prideľovaní častejšie.

Prispôsobujeme sa klientovi aj v tom prípade, ak mu viac vyhovuje stabilný lektor alebo si vyžiada konkrétneho lektora na celý kurz.

Vieme, že potrebujete kvalitu

Pravidelný feedback a reporting nám pomáhajú držať kvalitu našich služieb. Hodnotenie progresu účastníkov prebieha automaticky po cca. 30 h výučby v kurze, pre klienta bez akejkoľvek administratívnej záťaže. Progres report pozostáva z písomnej a ústnej časti, obsahuje slovné hodnotenie študenta a výsledok hodnotenia lektora – počet bodov, resp. určenie aktuálnej vedomostnej úrovne podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky aj s porovnaním s minulým hodnotením.

Výsledky jednotlivých účastníkov za jednotlivé kurzy spracujeme a zasielame emailom kontaktnej osobe objednávateľa.

Prezenčné listiny a mesačné výkazy hodín v jednotlivých kurzoch zasielame emailom objednávateľovi vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Spokojní firemní klienti