Powered by Smartsupp

Preklady

Vyžiadaj si cenovú ponuku

Vyskúšaj našu nezáväznú cenovú ponuku (úradné preklady alebo iné služby) a rozhodni sa správne. Náš tím skúsených a osvedčených prekladateľov ti je k dispozícii.

V prípade záujmu o preklad akéhokoľvek dokumentu nás kontaktuj prostredníctvom formuláru nižšie alebo emailom, telefonicky alebo osobne na pobočkách školy. Kontaktné údaje nájdete tu.

Nechaj svoje dokumenty, zmluvy, abstrakty, potvrdenia, vysvedčenia preložiť profesionálom. Spoľahlivo, rýchlo a za rozumné ceny.

Najčastejšie robíme jazykové preklady do angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, ukrajinštiny, francúzštiny a poľštiny a opačne do slovenčiny, ale pomôžeme vám aj s inými svetovými jazykmi. Ak neprekladáme do daného jazyka my, odporučíme ti kam sa obrátiť. Spýtaj sa nás na čokoľvek tu alebo si pozri zoznam našich najzaujímavejších projektov, ktoré sme zrealizovali.

  Vyberte súbor určený na preklad:

  Maximálna veľkosť súboru je 10 MB. Ak je váš súbor väčší, tak nám ho prosím pošlite na info@target-skola.sk, alebo ho nahrajte na cloud (napr. uschovna.cz) a pošlite nám v poznámke odkaz.

  Rozdiel medzi nimi

  Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.

  Úradné preklady (Poprad alebo online)

  Úradný preklad sa najčastejšie využíva pri preklade osobných dokumentov, technických, medicínskych a finančných písomností, účtovných, právnych, obchodných a reklamných textov.

  Úradné preklady môže vykonať len úradný, resp. súdny prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Každý preložený dokument je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky a podpísaný, je očíslovaný, uvádza sa v denníku a vzťahuje sa naň postenie úradného prekladateľa. Vyhotovený preklad je zviazaný šnúrou a prekrytý nálepkou s úradnou pečiatkou.

  Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje úvodnú časť s označením preklad, označenie zadávateľa, prílohy a prekladateľskú doložku. Dokument nám síce môžete poslať emailom, poštou alebo doručiť osobne, avšak preklad vám vyhotovíme v papierovej verzii a následne vám ho doručíme.

  V našej škole najčastejšie ako úradné preklady vyhotovujeme napr. oficiálne listiny ako vysvedčenia, preukazy, osvedčenia o vozidle, lekárske správy a posudky, úradné listiny, technické preukazy, rodné a sobášne listy, potvrdenia o PN alebo certifikáty.

  Úradný prekladateľ má dokonca poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi, aj preto býva úradný preklad drahší.

  Neúradné preklady

  Neobsahuje doložku a prekladateľskú pečiatku. Tento typ prekladu vybavíte jednoducho a rýchlo emailom, preložený dokument vám zašleme na vašu emailovú adresu. Neúradne prekladáme akýkoľvek text, ktorý potrebujete, napr. jedálne lístky pre reštaurácie a hotely, jazykové mutácie webstránok, zmluvy, popisy a obaly výrobkov vo vašom eshope, prezentačné materiály a pod.

  Preložíme vám však aj obsiahlejšie materiály ako je kniha, katalóg alebo brožúra. Našim najčerstvejším prekladom knižného diela do angličtiny je cestopis slovenského autora Mateja Šemšeja.

  Tlmočnícke služby (konferencie a meetingy)

  Simultánne tlmočenie je takmer bezprostredné, plynulé sprostredkovanie hovoreného slova medzi dvoma jazykmi. Zvyčajne sa využíva na konferenciách, prezentáciách a eventoch s väčším počtom účastníkov. Simultánne tlmočenie je nevyhnutné využívať tlmočnícku techniku a pre svoju náročnosť ho zväčša zabezpečuje viac ako jeden tlmočník. Je najčastejšou voľbou na konferenciách a väčších eventoch.

  Konzekutívne tlmočenie sprostredkúva význam hovoreného slova medzi dvoma jazykmi v krátkych intervaloch. Rečník poskytne vždy po krátkom úseku priestor na pretlmočenie obsahu do druhého jazyka. Tento druh tlmočenia sa využíva na pracovných a obchodných stretnutiach, rokovaniach, auditoch a meetingoch. Pri konzekutívnom tlmočení treba mať na zreteli, že stretnutia sa časovo predĺžia. Preto sa tento typ tlmočenia využíva predovšetkým na krátkych eventoch.

  Tlmočenie môže byť tiež úradné alebo neúradné. Úradné tlmočenie sa využíva na úradoch, súdoch alebo napríklad pri obrade na svadbe. Tlmočíme tiež na rôznych typoch konferencií a obchodných stretnutí alebo napríklad pri svadobnej reči rodičov, kde vždy ide o neúradné tlmočenie. Spolupracovali sme ako tlmočníci na rôznych školeniach organizovaných zahraničnými firmami pre zamestnancov ich obchodných partnerov – aj na netradičných miestach ako napríklad železničné depo. Zaujímavosťou je aj tlmočenie, asistetncia a oficiálne hlásenie pri medzinárodných hokejových zápasoch, ktoré realizujeme ako oficiálny partner hokejového klubu HK Poprad.

  Tlmočnícka technika

  Okrem služieb tlmočníka zabezpečujeme na podujatia aj tlmočnícku techniku ako staničky (slúchadlá pre účastníkov) a kabínku pre tlmočníka. Techniku využijete vtedy, ak organizujete seminár alebo akýkoľvek event pre väčšiu skupinu ľudí, aj vtedy, keď potrebujete v rovnakom čase tlmočiť vystúpenia a prezentácie do viacerých jazykov pre účastníkov rôznych národností.

  Pre cenovú ponuku na tlmočenie alebo pravidelnú spoluprácu v oblasti jazykov nás kontaktuj tu.