Preklady

Vyskúšajte našu nezáväznú cenovú ponuku a rozhodnite sa správne. Náš tím skúsených a osvedčených prekladateľov je vám k dispozícii.

V prípade záujmu o preklad akéhokoľvek dokumentu nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo emailom, telefonicky alebo osobne na pobočkách školy. Kontaktné údaje nájdete tu.

Nechajte svoje dokumenty, zmluvy, abstrakty, potvrdenia, vysvedčenia preložiť profesionálom. Spoľahlivo, rýchlo a za rozumné ceny.

Prekladáme z a do angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, ukrajinštiny, francúzštiny a poľštiny, ale pomôžeme vám aj s inými svetovými jazykmi. Spýtajte sa nás na čokoľvek tu.

 

1 Zvoľte, čo potrebujete preložiťČo je úradný preklad?

2 Vyberte jazyk


3 Priorita prekladu

Mám čas
Do 2 pracovných dní
Do 24 hodín

4 Odošlite formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a všeobecnými obchodnými podmienkami

Po odoslaní formulára vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.

Čo je úradný preklad?

Úradný preklad môže vykonať len úradný, resp. súdny prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Každý preložený dokument je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky a podpísaný, je očíslovaný, uvádza sa v denníku a vzťahuje sa naň postenie úradného prekladateľa. Vyhotovený preklad je zviazaný šnúrou a prekrytý nálepkou s úradnou pečiatkou. Úradný prekladateľ má dokonca poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje úvodnú časť s označením preklad, označenie zadávateľa, prílohy a prekladateľskú doložku.

Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Neúradný preklad sa najčastejšie využíva pri preklade osobných dokumentov, technických, medicínskych a finančných písomností, účtovných, právnych, obchodných a reklamných textov. Neobsahuje doložku a prekladateľskú pečiatku. Tento typ prekladu vybavíte jednoducho emailom, preložený dokument vám zašleme na vašu emailovú adresu.

Neúradne zvyčajne prekladáme dokumenty ako jedálne lístky, zmluvy, oznamy, webstránky, obaly výrobkov alebo popisky produktov pre eshopy alebo čokoľvek čo preložiť potrebujete.

Úradne zvyčajne prekladáme oficiálne listiny ako vysvedčenia, preukazy, osvedčenia o vozidle, technické preukazy, rodné a sobášne listy, potvrdenia o PN alebo lekárske správy.

 

Zoznam jazykov, do ktorých bežne prekladáme:

  • anglický
  • nemecký
  • český
  • maďarský
  • poľský
  • francúzsky
  • ruský
  • ukrajinský
  • taliansky
  • španielsky

Odborné preklady preložíme a v druhom kroku podrobíme kontrole druhým prekladateľom, teda súčasťou služby je aj jazyková korektúra. Cieľom je porovnať zdrojový text s preloženým textom tak, aby preklad spĺňal svoj účel nielen po obsahovej, ale aj jazykovej a terminologickej stránke. Jazyková korektúra je nevyhnutná pre preklady dokumentov ako zmluvy, manuály, návody a iných dokumentov s vysokými nárokmi na exaktnosť.

Jazyková korektúra native-speakrom (rodeným hovoriacim daného jazyka) alebo finálna korektúra pred tlačou sú ďalšími službami, ktoré ponúkame klientom. Úlohou korektúry je zabezpečiť terminologickú jednotnosť, upraviť štýl textu alebo odstránenie chýb, ktoré vznikli zalamovaním textov alebo napríklad aj preklepov a chýb v interpunkčných znamienkach.

 

Tlmočnícke služby

Simultánne tlmočenie je takmer bezprostredné, plynulé sprostredkovanie hovoreného slova medzi dvoma jazykmi. Zvyčajne sa využíva na konferenciách, prezentáciách a eventoch s väčším počtom účastníkov. Simultánne tlmočenie je nevyhnutné využívať tlmočnícku techniku a pre svoju náročnosť ho zväčša zabezpečuje viac ako jeden tlmočník.

Okrem služieb tlmočníka zabezpečujeme na podujatia aj tlmočnícku techniku ako staničky (slúchadlá pre účastníkov) a kabínku pre tlmočníka.

Konzekutívne tlmočenie sprostredkúva význam hovoreného slova medzi dvoma jazykmi v krátkych intervaloch. Rečník poskytne vždy po krátkom úseku priestor na pretlmočenie obsahu do druhého jazyka. Tento druh tlmočenia sa využíva na pracovných a obchodných stretnutiach, rokovaniach, auditoch a meetingoch. Pri konzekutívnom tlmočení treba mať na zreteli, že stretnutia sa časovo predĺžia.