Powered by Smartsupp

Služby

Prekladateľské

Jednorazovo alebo prostredníctvom rámcovej zmluvy na pravidelnej báze zabezpečujeme našim partnerom kvalitné úradné aj neúradné preklady rôznych dokumentov.

Pre firmy bežne prekladáme zmluvy, tlačivá, listiny, návody na obsluhu, popisky k produktom. Tvoríme jazykové mutácie webstránok a aplikácií, prekladáme jedálne lístky, ubytovacie poriadky, pracovné povolenie, ale vytvorili sme už niekoľko anglických aj viacjazyčných prekladov kníh.

V prípade, že si želáte jednorazovú cenovú ponuku na prekladateľské služby na konkrétny dokument, stačí vyplniť tento formulár.

Tlmočnícke

Na vaše podujatie vám zabezpečíme tlmočníka alebo zorganizujeme jazykové služby na event komplexne – to znamená, že zabezpečíme tlmočnícku techniku ako staničky, mikrofóny, kabíny pre tlmočníkov – jednoducho tak, aby sme vás odbremenili so starosťami s tlmočením.

V minulosti sme zastrešovali viaceré menšie aj väčšie konferencie, medzinárodné rokovania a semináre v rôznych oblastiach Slovenska, no najmä vo Vysokých Tatrách. Tlmočnícke služby vám zabezpečíme komplexne.

Jazykový audit

Čas vám vieme ušetriť aj pri kontrole kvality jazykového vzdelávania vo vašej firme alebo určenia jazykových znalostí vašich spolupracovníkov.

Spoľahlivé, nezávislé a objektívne testovanie všetkých komunikačných zručností (písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie) a presné určenie jazykovej úrovne podľa Európskeho referenčného rámca. Jazykový audit môže byť napríklad súčasť prijímacích pohovorov alebo jednoducho pravidelné hodnotenie pokroku.

Pohovory v cudzom jazyku

Pomôžeme vám s menej zaujímavou, ale zato dôležitou časťou prijímacieho pohovoru – zhodnotenie znalostí z anglického, nemeckého alebo iného cudzieho jazyka.

Existujú dva základné spôsoby ako vieme konkrétne pomôcť: predvýberom – preosejeme tzv. sito kandidátov alebo slovne zhodnotíme jazykové znalosti vami vybraných najlepších kandidátov. Pohovory tak budú pre vás jednoduchšie a rýchlejšie.

Ušetríme vám čas, peniaze a energiu na dôležité veci.