Powered by Smartsupp

Ako učíme

Online vychytávky

Svet sa mení a my sme na to zareagovali inováciami, na ktoré sme si všetci museli zvyknúť. Informačný systém, aplikácie ku kurzu, mp3 v tvojom mobile, najmodernejšia slovná zásoba súčasnosti. Vďaka nášmu systému výučby a profi lektorom medzi hodinou v škole a hodinou online prakticky nie sú žiadne rozdiely. Keďže učíme po anglicky (a iné jazyky) rozprávať a učebnicu, slovník a mp3 nahrávky si vieš rýchlo a jednoducho od nás stiahnuť, tvoj kurz môže začať hneď.

Ak si nie si istý, či online je pre teba – vyskúšaj jednu hodinu a rozhodni sa potom. U nás využívame komplexné a licencované výučbové metodiky výučby. Aj vďaka nim kurzy u nás znamenajú kvalitu, rýchlosť a efektivitu.

Bez zdĺhavých nudných hodín

Aj keď to pre niekoho znie neuveriteľne, naši študenti hovoria v cudzom jazyku od úplného začiatku – naozaj už od prvej hodiny. Všetky naše jazykové programy sa zameriavajú na najdôležitejšiu jazykovú zručnosť – rozprávanie

Veď ako inak sa spýtame, či niekto ovláda cudzí jazyk? HOVORÍTE po slovensky? Do you SPEAK English? SPRECHEN Sie Deutsch? Nikto sa ťa neopýta, či píšeč po anglicky, alebo či čítaš dobre po nemecky. Preto je väčšina času našej hodiny o rozprávaní.

Cudzí jazyk je zručnosť – a zručnosť sa naučíš iba tak, že ju budeš vykonávať. A u nás budeš. 🙂

Atribtúty kvalitnej TARGET hodiny

 • Dynamickosť – budeš maximálne sústredený na výučbu
 • Komunikatívnosť – rozprávaš viac než lektor
 • Praktickosť – učíš sa slová a vety do reálneho života
 • Efektívnosť – dosiahneš reálne výsledky v krátkom čase
 • Profesionalita – si stále v obraze podľa plánu výučby
 • Zábava – užívaš si zábavné a pohodové hodiny

Metodika – dospelí

Profesionálne materiály na každý cudzí jazyk

Kurzy cudzích jazykov, na ktorých naozaj rozprávaš ty. Na našich hodinách si „nútený“ hovoriť v cudzom jazyku už od prvej hodiny, aj keď si začiatočník.

Aj úplní začiatočníci odpovedajú na otázky lektora v rýchlom slede. Na hodinách hovoríme veľa a takmer výlučne len v cudzom jazyku, ale netreba sa báť rýchlosti ani náročnosti. Metodika je vytvorená tak, aby si urobil čo najväčší pokrok za čo najkratší čas. Pravidelne sa vraciame k minulým stretnutiam a opakujeme, preto sa netreba obávať ani nudných domácich úloh.

Tiež upevňujeme gramatiku, cvičíme tvorenie otázok, čítanie a písanie, teda všetky jazykové zručnosti. Avšak na rozdiel od tradičného školského systému dávame dôraz na jazyk ako zručnosť – rozprávanie a porozumenie. Cieľom kurzu je zlepšiť reálne komunikačné schopnosti študenta, vybudovať aktívnu slovnú zásobu a „prebudiť“ jazykový reflexodbúrať strach alebo neistotu z rozprávania.

Metodika – tínedžeri

Učebné materiály pre vekovú skupinu 10 – 14 rokov

Kurzy pre tínedžerov sú u nás špecializované kurzy pre mládež na druhom stupni ZŠ, teda od cca. 10 do 14 rokov. Metodika aj spôsob výučby sa už podobajú na kurzy pre dospelých. Dôraz sa kladie na rozprávanie a na reálne zručnosti, ktoré potrebujeme na to, aby sme jazyk reálne používali.

Jediný rozdiel oproti výučbe dospelých sú slovná zásoba, témy hodín a množstvo učiva, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre túto vekovú skupinu. Študentov tu rozdeľujeme do 6 vedomostných úrovní. Každá má svoje učebné materiály označené číslami 1 (začiatočníci) až 6 (pokročilí).

Študenti stredných škôl, resp. deti od cca. 14 rokov už bez problémov zvládajú výučbové materiály, ktoré používame aj v kurzoch pre dospelých.

Metodika – deti

Steve Watts, britský lingvista a zakladateľ

Všetky kurzy angličtiny pre deti vedieme obľúbenou britskou metodikou Wattsenglish. Deti sa učia jazyk prirodzene a zábavnou formou. Hodiny vedú špecializovaní anglickí „native“ lektori alebo slovenskí metodici, vďaka čomu sa vytvára prirodzené bilingválne prostredie.

Vyberiete si online skupinky, kurz priamo vo vašej ZŠ alebo MŠ alebo skupinky v jazykovke? Takisto sa s WoW English zabavíme vo všetkých našich letných táboroch.

Vaše dieťa je výnimočné a my k nemu dokážeme pristupovať rovnako výnimočne. Koncept Wattsenglish vytvoril britský lingvista Steve Watts, učí po anglicky prirodzene a nenútene s rešpektom k jeho hravej individualite a fantázii. Učenie je zábava a každá hodina je pre deti zážitkom!

Rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a “prepínať” medzi rodným jazykom a angličtinou. Učíme po anglicky, aby deti komunikovali bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

Náš proces výučby vychádza z moderných vedeckých poznatkov. Dieťa má vrodenú schopnosť naučiť sa cudzí jazyk a najrýchlejšie to je možné v prirodzene bilingválnej rodine. My tento proces na hodinách simulujeme.

Wattsenglish nie je len jednorazový kurz. Je to koncept, ktorý sa postupne nabaľuje. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na konci roka vedelo povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať na cudzí jazyk.

8 dôvodov prečo si vybrať Wattsenglish (WoW English)

 • Ucelený koncept vzdelávania angličtiny pre predškolské a školské deti – od 3 do 10 rokov.
 • Metodika je vypracovaná na sedem rokov. Nestane sa teda, že dieťa začne v škôlke a nebude môcť pokračovať aj na základnej škole.
 • Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou – podobne ako materinskú reč.
 • Je maximálne efektívna. Deti sú schopné veľmi skoro porozumieť a samé začať v angličtine komunikovať.
 • Pomáha vytvárať v mozgu dieťaťa ďalšie rečové centrum, ktoré bude potom využívať celý život.
 • Deti kurzy milujú a sú motivované. Angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
 • Učenie sa stáva zážitkom. Využívame hry a aktivity podporujúce detskú zvedavosť a potrebu objavovať. Najčastejší dôvod komunikovať vzniká u detí práve pri hre.
 • Kurzy WoW English sú akreditované Ministerstvom školstva SR s učebnicami s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR

WoW English Youtube kanál – stovky videí pre deti od Wattsenglish

Pozrite si video so slovenskými titulkami, kde sám Steve hovorí rodičom o systéme výučby Wattsenglish

https://www.youtube.com/watch?v=NIk1-ck4c6Q&list=PL7u1iCT-Udg3buXmq1mq69kBM7bOfNmR4&index=3A

Ukážka výučby v materskej škole priamo od Steva Wattsa

Naše tajomstvo

Tajomstvom úspechu našich študentov sú systém, metodika, flexibilita a prispôsobenie sa potrebám klienta.

O to sa postarajú naši interní lektori. Skúsenosti, pravidelné lektorské a koučingové školenia, moderný spôsob učenia a ľudský prístup zaručia, že sa u nás budeš cítiť príjemne a dokážeš to, čo chceš dokázať.

Cíťte sa u nás príjemne