Powered by Smartsupp

Učebnice a učebné materiály

Pre všetky naše skupinové kurzy používame originálne učebnice angličtiny a iných jazykov, ktoré nekúpite nikde inde. Dostupné sú iba u nás a v školách, kde majú licenciu na výučbu touto metodikou.

Iná situácia je v individuálnych kurzoch, kde sa prispôsobujeme cieľu klienta. Tu vždy používame materiály na mieru pre potreby klienta. Ak študuješ u nás individuálne, učebné materiály teda nie sú nutnosťou. Je však možné, že na tvoj kurz využijeme niektoré z nich.

Pod pojmom učebnice a materiály sa v našich kurzoch a tréningoch skrýva ďaleko viac ako len papierová učebnica. Ich súčasťou môžu byť rôzne papierové či elektronické materiály ako mp3 nahrávky, slovník, aplikácie, videokurz a pod.

Pre lepšiu prehľadnosť si pozri ich zoznam, preklikni sa na kompletné detailné informácie o každej položke – a pokojne si stiahni aj niekoľko strán ako ukážku z každej knihy.

Anglický jazyk – dospelí

Target skola 041

Učebnice angličtiny a všetky materiály k nim sú zamerané na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6. Odborný jazyk, teda úroveň C1 a C2 pokrývajú nadstavbové knihy 7 až 9. Po absolvovaní knihy 6 odporúčame automaticky nepokračovať siedmou knihou, ale podľa potrieb a cieľa klienta si vybrať špecializáciu, ktorú v budúcnosti reálne využiješ.

Pozri si alebo stiahni ukážku z kníh v každej vedomostnej úrovne.

Učebnice anglického jazyka 2022 – nová aktuálna verzia

Od septembra 2023 používame novú edíciu kníh učebníc angličtiny. Aktualizované učebnice sú moderné a nasledujú zmeny v angličtine. Napríklad slovná zásoba obohatená o nové slová (napr. v technológiách), ale tiež posun k menej formálnemu jazyku. Jednoducho tak ako sa mení svet, mení sa aj jazyk – a to platí aj o angličtine.

Nové učebnice edície 2022 sú rozdelené do 10 učebníc v úrovniach A1 – C1. Obsahujú tiež slovník, interaktívne online cvičenia, mp3 nahrávky a aplikáciu.

Anglický jazyk – Business English a odborný jazyk

Business English

Používame výborne spracovanú knihu Get Down to Business na kurzy angličtiny úrovne B2 a C1 a sériu kníh z rôznych oblastí obchodnej angličtiny, napr. Finance and Industry, Marketing and Management, Medicine, Law, a Tourism pre úrovne B2 a vyššie. Opäť platí, že používať a predávať tieto knihy sú oprávnené len licencované školy, medzi ktoré patrí aj TARGET.

Nemecký jazyk – dospelí

Target skola 036

Učebné materiály nemeckého jazyka sú zamerané tak ako aj náš systém výučby a metodika na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6.

Sú vhodné, keď je tvojim cieľom naučiť sa rozprávať a používať jazyk v reálnom živote, ale tiež keď sa chceš pripraviť na jazykové skúšky a rozumieť aj gramatickým štruktúram.

Španielsky jazyk – dospelí

Target skola 037

Učebné materiály španielskeho jazyka sú zamerané tak ako aj náš systém výučby a metodika na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6.

Sú vhodné, keď je tvojim cieľom naučiť sa rozprávať a používať jazyk v reálnom živote, ale tiež keď sa chceš pripraviť na jazykové skúšky a rozumieť aj gramatickým štruktúram.

Francúzsky jazyk – dospelí

Target skola 043

Učebné materiály francúzskeho jazyka sú zamerané tak ako aj náš systém výučby a metodika na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6.

Sú vhodné, keď je tvojim cieľom naučiť sa rozprávať a používať jazyk v reálnom živote, ale tiež keď sa chceš pripraviť na jazykové skúšky a rozumieť aj gramatickým štruktúram.

Taliansky jazyk – dospelí

Target skola 038

Učebné materiály talianskeho jazyka sú zamerané tak ako aj náš systém výučby a metodika na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6.

Sú vhodné, keď je tvojim cieľom naučiť sa rozprávať po taliansky a používať jazyk v reálnom živote, ale tiež keď sa chceš pripraviť na akékoľvek jazykové skúšky a rozumieť aj gramatickým štruktúram.

Ruský jazyk – dospelí

Target skola 042

Učebné materiály na ruský jazyk sú zamerané podobne ako aj náš systém výučby na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6.

Metodika a postup napredovania je takmer rovnaký ako pri našich hodinách angličtiny, nemčiny alebo ostatných jazykov. Ruština má síce špecifiká ako je napríklad azbuka, ktorú sa naučíme čítať a písať, ale ostatné jazykové zručnosti získavame podobne rýchlo ako pri ostatných jazykoch.

Knihy sú vhodné, keď je tvojim cieľom naučiť sa rozprávať a používať jazyk v reálnom živote, ale tiež keď sa chceš pripraviť na jazykové skúšky a rozumieť aj gramatickým štruktúram.

Poľský jazyk – dospelí

Target skola 034

Učebné materiály pre poľštinu sú zamerané na rozprávanie, ale sú v nich pokryté všetky zručnosti jazyka – vrátane čítania a písania. Úrovne A1 – B2 pokrývajú knihy 1 až 6.

Sú vhodné, keď je tvojim cieľom naučiť sa rozprávať a používať jazyk v reálnom živote, ale tiež keď sa chceš pripraviť na jazykové skúšky a rozumieť aj gramatickým štruktúram.

Anglický jazyk – tínedžeri

Target skola 039

Materiály pre tínedžerov sú veľmi podobné tým dospeláckym. Systém a metodika výučby je rovnaká a na rozdiel od detskej zábavnej hodiny sa už zameriavame na rozprávanie a riadenú konverzáciu. Rozdiel medzi knihami pre dospelých a tínedžerov je v slovnej zásobe. Tá je vyberaná tak, aby bola bližšia tejto vekovej skupine.

Anglický jazyk – deti

Pre deti od 3 do 12 rokov používame materiály, ale aj kompletnú metodiku britského konceptu Wattsenglish. Detské kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČR a materiály pre základné školy majú dokonca odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR na používanie v rámci riadneho vyučovania na základných školách. Ak chceš Wattsenglish aj na vašej škole, kontaktuj nás.

Knihy, ktoré sú zároveň aj pracovným zošitom, sa líšia farbou. Pre MŠ sú určené Red, Blue a Yellow a pre školákov Green, Orange, Bronze, Silver a Gold. To znamená, že s Wattsenglish sa môžeš učiť systematicky 8 rokov. Na druhom stupni sa teda môžeš sústrediť na iný cudzí jazyk, lebo angličtinu máš už zvládnutú.

Súčasťou učebnice, ktorá zároveň slúži aj ako pracovný zošit, je unikátny kód na kompletný videokurz so Stevom a Maggie aj s pesničkami a nahrávkami, ktoré odporúčame využiť doma mimo vyučovacích hodín. Videá nahradili plastové DVD, ktoré boli súčasťou materiálov do roku 2020.

Nemecký jazyk – deti

deutsch fur kinder

Materiály pre deti na nemčinu sú podobné tým dospeláckym systémom a dôrazom na riadenú konverzáciu a rozprávanie. Metodika výučby je rovnaká, ale slovná zásoba a náročnosť samozrejme prispôsobená deťom vo veku od cca. 7 rokov. Je doplnená o ilustrácie a grafické prvky tak, aby umožňovala rýchle osvojovanie si jazyka, ale zároveň v príjemnej a podnetnej atmosfére.

Španielsky jazyk – deti

espanol par ninos

Materiály pre kurz detskej španielčiny sa podobajú systémom a dôrazom na riadenú konverzáciu a rozprávanie knihám španielčiny pre dospelých. Metodika je podobne ako pri nemčine pre deti rovnaká, ale náročnosť a slovná zásoba je prispôsobená veku študentov. Knihy sú doplnené o ilustrácie a grafické prvky tak, aby umožňovali rýchle osvojenie si jazyka, ale zároveň, aby sa deti cítili príjemne a v podnetnej atmosfére. Učebnice sú vhodné pre deti od cca. 7 rokov.