Čím začnete pri rúbaní dreva?

26. februára 2021

Poznáš ten príbeh o tom, ako sa pýtali dvoch drevorubačov, akú taktiku zvolia v súťaži?

Prvý odpovedal, že začne hneď od začiatku naplno a postupne sa bude snažiť ešte pridávať.

Druhý drevorubač povedal: Ja začnem tým, že si nabrúsim sekeru a až potom budem rúbať.

Najprv plánujme

A presne tento prístup by mal fungovať aj v učení sa cudzích jazykov. Najprv si urobme plán, pripravme sa, porozmýšľajme, čo chceme dosiahnuť, ako a hlavne kedy je reálne dosiahnutie cieľa – no a až potom začnime. Ušetríme tak veľa času, energie a najmä zvýšime si šancu, že si udržíme zanietenie a vydržíme až do  cieľa. Ľahšie je učiť sa podľa plánu a ten dodržiavať ako skúšať stále niečo nové a vrhať sa bez rozmyslu na novú knihu, novú metódu, nového lektora alebo nový kurz. Plánujme tak, že si konkrétny plán sformulujeme a napíšeme, aby sme sa k nemu mohli hocikedy vrátiť.

Lepšie je pred rúbaním najprv nabrúsiť sekeru. A tú ti pomôžem nabrúsiť pred začiatkom tvojej cesty jazykmi u nás v jazykovke.

Navzájom si tiež pomáhame v Facebook skupine Cudzie jazyky nás bavia.