Powered by Smartsupp

Angličtina pre deti WoW!English je tu už viac ako 15 rokov

18. októbra 2023

V tomto školskom roku zamierilo do viac ako 500 škôl a škôlok v Čechách a na Slovensku niekoľko desiatok vyškolených lektorov spoločnosti Wattsenglish, aby pomohli učiteľom pri výučbe angličtiny. Využívajú k tomu špeciálny britský systém výučby, ktorý je vytvorený na mieru práve deťom. V súčasnosti sa angličtinu pre deti konceptom WoW!English učia tisíce detí na Slovensku a milióny detí po celom svete.


„Našim cieľom je využiť práve toto obdobie v ľudskom živote, kedy si je človek schopný osvojiť reč prirodzenou cestou“, vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Wattsenglish Marek Kadlec. „Na tom totiž celá metodika funguje. Funguje to vlastne ako v bilingválnej rodine, kde jeden z rodičov hovorí na dieťa iba po anglicky. Chceme byť partnermi slovenských učiteľov, doplňujeme výučbu o novú dimenziu – o metodicky prepracovanú praktickú komunikáciu priamo s aktívnym užívateľom jazyka.“

Deti sa zlepšujú nielen na hodine

Na webe Wattsenglish alebo na Youtube kanále WoW nájdu deti množstvo videí a materiálov na domácu výučbu. Deti si tak môžu precvičovať angličtinu aj doma. Rodičia týmto spôsobom najlepšie spoznajú, čo všetko už dieťa vie a ako po anglicky rozumie a komunikuje.

Ešte jednoduchším spôsobom je pozrieť si jedno z mnohých videí Wattsenglish na kanáli Youtube.

Dcéra nemá problém sa dohovoriť

Výsledky sú za niekoľko rokov pôsobenia lektorov viac ako pozitívne. Zhodujú sa na tom učitelia aj rodičia detí. „Dcéra mala angličtinu Wattsenglish najprv v škôlke a teraz plynule pokračuje aj na základnej škole“, popisuje Lenka Vrátna z Liberca. „V zahraničí nemá problém sa dohovoriť – v ôsmich rokoch nadväzuje kontakty s vrstovníkmi a dohovorí sa s nimi na pravidlách hier a súťaží, animátorom a hotelovým zamestnancom vie vyjadriť všetko, čo chce.“

Na strednej škole sa tak deti, ktoré absolvovali výučbu Wattsenglish, môžu venovať už druhému cudziemu jazyku. Pretože angličtinu majú už zvládnutú, čo je úžasný výsledok. Watsenglish nie je o kreslení a učení sa stále tých istých slovíčok, ani o príliš zložitej gramatike – ale o konverzácii a rozvíjaní jazykového inštinktu.

Školy spoluprácu s Wattsenglish oceňujú

Pre riaditeľov základných a materských škôl je spolupráca s Wattsenglish vhodnou cestou, ako osviežiť a zvýšiť úroveň výučby angličtiny. „Wattsenglish presne vie, čo školy potrebujú“, hovorí riaditeľka základnej školy v českom Přerove Marie Mifková. „So spoluprácou sme spokojní, metóda sa nám páči, je to výučba formou hry, takže si deti vôbec neuvedomujú, že sa vlastne takýmto spôsobom učia. Pokroky na deťoch vidieť už po prvom roku. Rodičia tiež majú po prvom roku väčší záujem, našu spoluprácu teda rozširujeme.“

Spoločnosť Wattsenglish založil britský lingvista Steve Watts, ktorý je hlavným metodikom aj tvárou samotných materiálov. V súčasnosti spolupracuje s viac ako 500 materskými a základnými školami v Čechách a na Slovensku. Kurzy pre deti od 2 do 12 rokov prebiehajú v jazykových školách, školských kluboch a letných táboroch. Výučbu v podtatranskom regióne – v okresoch Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves a online kurzy zastrešuje Jazyková škola TARGET.