Jazykový kurz zadarmo cez Úrad práce

1. marca 2023

Stručné zhrnutie možností kurzov angličtiny, nemčiny, španielčiny alebo iného jazyka zadarmo v súčasnosti (marec 2023) nájdeš v tomto článku. V súčasnosti prebiehajú projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktorý následne prepláca 100% z ceny kurzovného.

Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa (ak si zamestnaný)

Ak si osoba v pracovnom pomere, máš možnosť využiť preplatenie vzdelávacieho kurzu s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Naša škola je zameraná aj na zlepšenie jazykových zručností. Aby ti Úpsvar (Úrad práce) kurz preplatil, je potrebné splniť tieto podmienky:

 1. je potrebné sa zaevidovať na príslušnom úrade práce ako záujemca o zamestnanie
 2. následne vám pripravíme požadované dokumenty zo strany vzdelávacej inštitúcie
 3. všetko je potrebné vybaviť 21 dní pred začiatkom kurzu
 4. po schválení príspevku s tebou uzavrie úrad práce dohodu o poskytnutí príspevku
 5. po absolvovaní školenia a získaní osvedčenia zaplatí za tvoj kurz Úrad práce

Projekt KOMPAS+ (ak si evidovaný na Úrade práce)

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti. Aby ti Úrad práce kurz preplatil, je potrebné splniť tieto podmienky:

 1. byť v evidencii úradu práce ako uchádzač o zamestnanie
 2. následne vám pripravíme požadované dokumenty zo strany vzdelávacej inštitúcie
 3. všetko je potrebné vybaviť aspoň 14 dní pred začiatkom kurzu
 4. po schválení príspevku s vami uzavrie úrad dohodu o poskytnutí príspevku
 5. po absolvovaní kurzu a získaní osvedčenia preplatí úrad práce vzdelávacej inštitúcii faktúru za tvoj kurz

Ak chceš kurz angličtiny zadarmo, v oboch prípadoch musíš vyplniť prvú časť tlačiva a prísť následne do Jazykovej školy Target, kde ti pomôžeme vyplniť druhú časť. Potom je nutné navštíviť Úrad práce v okrese, kde máš trvalý pobyt, podať žiadosť a čakať na jej schválenie.

Projekt Pomáhame odídencom (ak si občan Ukrajiny so štatútom odídenca)

V rámci Opatrenia 1 Vzdelávanie odídencov je možné získať bezplatne kurz slovenského jazyka. Kurz môžu absolvovať zamestnaní aj nezamestnaní občania Ukrajiny s pobytom na Slovensku. Kurz kompletne prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Je potrebné splniť tieto podmienky:

 1. je potrebné mať v Slovenskej republike potvrdenie o dočasnom útočisku od Ministerstva vnútra SR
 2. vek nad 15 rokov
 3. zaregistrovať sa na ktoromkoľvek Úrade práce na Slovensku
 4. vyplniť formulár a osobne navštíviť Úrad práce
 5. vyplnený formulár doniesť na vyplnenie aj k nám do jazykovej školy
 6. je potrebné to vybavi min. 14 dní pred začiatkom kurzu
 7. Úrad práce vystaví vzdelávací pas, ktorý je potrebné priniesť do jazykovej školy pred začiatkom kurzu