Powered by Smartsupp

Jazykový kurz zadarmo cez Úrad práce

1. marca 2023

Stručné zhrnutie možností kurzov angličtiny, nemčiny, španielčiny alebo iného jazyka zadarmo v súčasnosti (marec 2023) nájdeš v tomto článku. Ide o kurzy cez Úrad práce – postupne sú vyhasované rôzne projekty na podporu vzdelávania. V súčasnosti prebiehajú projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktorý následne prepláca 100% z ceny kurzovného.

kurz cez úrad práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa (ak si zamestnaný)

Ak si osoba v pracovnom pomere, máš možnosť využiť preplatenie vzdelávacieho kurzu s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Naša škola sa zameriava aj na zlepšenie jazykových zručností.

Aby ti ÚPSVaR (Úrad práce) kurz preplatil, musíš splniť tieto podmienky:

 1. zaevidovať sa na príslušnom úrade práce ako záujemca o zamestnanie
 2. následne vám pripravíme požadované dokumenty zo strany vzdelávacej inštitúcie
 3. všetko treba vybaviť 21 dní pred začiatkom kurzu
 4. po schválení príspevku s tebou uzavrie úrad práce dohodu o poskytnutí príspevku
 5. po absolvovaní školenia a získaní osvedčenia zaplatí za tvoj kurz Úrad práce

Projekt KOMPAS+ (ak si evidovaný na Úrade práce)

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kurzu. Cieľom je nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti. 

Aby ti Úrad práce kurz preplatil, musíš splniť tieto podmienky:

 1. byť v evidencii úradu práce ako uchádzač o zamestnanie
 2. následne vám pripravíme požadované dokumenty zo strany vzdelávacej inštitúcie
 3. všetko musíš vybaviť aspoň 14 dní pred začiatkom kurzu
 4. po schválení príspevku s vami uzavrie úrad dohodu o poskytnutí príspevku
 5. po absolvovaní kurzu a získaní osvedčenia preplatí úrad práce vzdelávacej inštitúcii faktúru za tvoj kurz

Ak chceš kurz cez Úrad práce zadarmo, v oboch prípadoch musíš vyplniť prvú časť tlačiva. Následne prísť do Jazykovej školy Target, kde ti pomôžeme vyplniť druhú časť. Potom treba navštíviť Úrad práce v okrese, kde máš trvalý pobyt, podať žiadosť a čakať na jej schválenie. Môžeš sa učiť angličtinu, ale aj iné cudzie jazyky.

Projekt Pomáhame odídencom (ak si občan Ukrajiny so štatútom odídenca)

V rámci Opatrenia 1 Vzdelávanie odídencov môžeš získať bezplatne kurz slovenského jazyka. Kurz môžu absolvovať zamestnaní aj nezamestnaní občania Ukrajiny s pobytom na Slovensku. Kurz kompletne prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Musíš splniť tieto podmienky:

 1. musíš mať v Slovenskej republike potvrdenie o dočasnom útočisku od Ministerstva vnútra SR
 2. vek nad 15 rokov
 3. zaregistrovať sa na ktoromkoľvek Úrade práce na Slovensku
 4. vyplniť formulár a osobne navštíviť Úrad práce
 5. vyplnený formulár doniesť na vyplnenie aj k nám do jazykovej školy
 6. musíš to vybaviť min. 14 dní pred začiatkom kurzu
 7. Úrad práce vystaví vzdelávací pas, ktorý je potrebné priniesť do jazykovej školy pred začiatkom kurzu