Nová edícia učebnice angličtiny pre našich študentov!

29. mája 2023

Angličtina v roku 2000 a angličtina v roku 2022, to je rozdiel. Slovná zásoba sa neuveriteľne rýchlo mení a my na to reagujeme. Okrem moderného jazyka sme do učebnice angličtiny pridali počet slov, akitivity, cvičenia aj vysvetlení gramatiky. Každý má tak možnosť venovať sa viac tým aktivitám, ktoré potrebuje.

Hovorím o novej edícii kníh a kompletných materiálov pre všetky vedomostné úrovne (učebnica, mp3, online podporé materiály, cvičenia aj slovníček k učebnici) od vydavateľstva Direct Language Lab. Na tieto materiály pre anglický jazyk (ale aj nemecký, španielsky, taliansky, ruský, portugalský, francúzsky a dokonca aj poľsky) máme exkluzívnu licenciu. V regióne pod Tatrami sme jediná škola, ktorá tieto učebnice, materiály a vôbec celú metodiku Direct môže na hodinách používať.

Nakuknite do učebnice angličtiny edície 2022

Sme radi, že učebnice všetkých vedomostných úrovní od A1 až po C1 sme naozaj vylepšili, prispôsobili aktuálnej slovnej zásobe dnešného sveta. Tým sme ešte viac zefektívnili snaženie našich lektorov aj študentov. Ak do nich chcete nakuknúť, môžete tak urobiť na tomto mieste.

Učebnica 1 pre začiatočníkov.

Vyskúšaj si túto metodiku v praxi

Ak to myslíš s angličtinou naozaj vážne, príď sa pozrieť na našu ukážkovú hodinu pre verejnosť. Alebo si dohodni jedno individuálne online alebo osobné stretnutie s našou lektorkou alebo lektorom. Učebnicu síce na veľkej časti hodiny nepotrebujeme, lebo sa vtedy venujeme rozprávaniu. Počas niektorých aktivít s ňou však pracujeme. A čo je najdôležitejšie – zažiješ inú angličtinu ako tú, ktorú poznáš napríklad zo svojej základnej školy.

10 vedomostných úrovní

Kurzy angličtiny pre dospelých v Poprade alebo online majú 10 úrovní – presne tak aký počet kníh má nová edícia. Tá pokrýva všetky úrovne podľa Európskeho referenčného rámca od úrovne A1 po úroveň B2. Existujú ešte úrovne odborného jazyka C1 a C2 a aj na tie máme kompletné materiály z tejto dielne.