Bezplatný test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – a začni odpovedať na otázky.

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď. Ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test z nemčiny

Test sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie ti potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení ti na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáš, neodporúčame ti tipovať správnu odpoveď.

Gramatika

Vyberte jednu správnu odpoveď.
1. ........... ist Lehrer.
2. Juli ist .............. Juni und August.
3. ............ du aus Spanien?
4. Ich antworte ............. .
5. Ihr .............. Deutsch in Deutschland.
6. Ist das hier .............. Zimmer?
7. Meine Frau spricht ............ Russisch.
8. .............. alt sind Sie?
9. ................ du schlafen?
10. Das Gegenteil von dick ist ...............
11. Wir sprechen jetzt mit ............ Lehrer.
12. Hans .................. nicht schnell laufen.
13. Erzähle ................ deinen Eltern.
14. ................... einen Ball im Garten?
15. Ich mag nicht Klavier spielen, ........................... ich kann nicht Klavier spielen.
16. Ich frage dich, ..................... .
17. ........................... hören wir? Wir hören mit den Ohren.
18. Heute ist  ........................... Mai.
19. ........................... , gehe ich ins Kino.
20. Warum  ........................... Sie hier bleiben?
21. Stellst du bitte den Stuhl ........................... Tisch?
22. Ohne Schlaftabletten kann ich nicht ...........................
23. Mein Vater hat drei Töchter, aber ...........................
24. Nächste Woche …...........................  er einen neuen Wagen kaufen.