Bezplatný jazykový test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – test z angličtiny alebo iného jazyka – a začni odpovedať na otázky.

Jazykové vedomostné úrovne

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Test z nemčiny, španielčiny aj iných jazykov

Zisti, či si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny – stačí im poslať link na test. Každému účastníkovi testu príde automaticky na email certifikát o aktuálnej vedomostnej úrovni z daného jazyka.

Test z angličtiny pre deti

Zaraďovací (úrovňový) test z anglického jazyka si môžu urobiť aj deti. V zozname dolu nájdeš aj detský test angličtiny, ktorý je vhodný pre deti od cca. 8 rokov. Čo je britský koncept Wattsenglish?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď.Pozor, ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test z nemčiny

Test sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie ti potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení ti na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáš, neodporúčame ti tipovať správnu odpoveď.

Gramatika

Vyberte jednu správnu odpoveď.
1. ........... ist Lehrer.
2. Juli ist .............. Juni und August.
3. ............ du aus Spanien?
4. Ich antworte ............. .
5. Ihr .............. Deutsch in Deutschland.
6. Ist das hier .............. Zimmer?
7. Meine Frau spricht ............ Russisch.
8. .............. alt sind Sie?
9. ................ du schlafen?
10. Das Gegenteil von dick ist ...............
11. Wir sprechen jetzt mit ............ Lehrer.
12. Hans .................. nicht schnell laufen.
13. Erzähle ................ deinen Eltern.
14. ................... einen Ball im Garten?
15. Ich mag nicht Klavier spielen, ........................... ich kann nicht Klavier spielen.
16. Ich frage dich, ..................... .
17. ........................... hören wir? Wir hören mit den Ohren.
18. Heute ist  ........................... Mai.
19. ........................... , gehe ich ins Kino.
20. Warum  ........................... Sie hier bleiben?
21. Stellst du bitte den Stuhl ........................... Tisch?
22. Ohne Schlaftabletten kann ich nicht ...........................
23. Mein Vater hat drei Töchter, aber ...........................
24. Nächste Woche …...........................  er einen neuen Wagen kaufen.