Powered by Smartsupp

Bezplatný jazykový test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – test z angličtiny alebo iného jazyka – a začni odpovedať na otázky.

Jazykové vedomostné úrovne

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Test z nemčiny, španielčiny aj iných jazykov

Zisti, či si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny – stačí im poslať link na test. Každému účastníkovi testu príde automaticky na email certifikát o aktuálnej vedomostnej úrovni z daného jazyka.

Test z angličtiny pre deti

Zaraďovací (úrovňový) test z anglického jazyka si môžu urobiť aj deti. V zozname dolu nájdeš aj detský test angličtiny, ktorý je vhodný pre deti od cca. 8 rokov. Čo je britský koncept Wattsenglish?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď.Pozor, ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test z angličtiny

Test sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie ti potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení ti na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáš, neodporúčame ti tipovať správnu odpoveď.

Gramatika

Vyberte jednu správnu odpoveď.
1. ________ is a waitress.
2. Tuesday is ________ Monday and Wednesday.
3. ________ a cat have two tails?
4. You ________ a bike now.
5. They usually ________ German in Germany.
6. Are these trousers ________ ?
7. My wife speaks English ________ than Russian.
8. My car is ________ hers.
9. A cat is usually ________ than a mouse.
10. ________ you come here tomorrow?
11. Where ________ you live two years ago?
12. Did she ________ three hours ago?
13. If I open the window, it ________ be too noisy.
14. She saw ________ in the mirror.
15. I wouldn't lend you my book if you ________ to bring yours.
16. If today ________ a holiday, I would go to the beach.
17. I ________ TV when she came in.
18. This used to ________ a desert island.
19. After he had done his homework he ________ to the cinema.
20. The policeman asked the man if he ________ seen anything strange.
21. His car wouldn't have been broken if he hadn't ________ to check the oil.
22. The police make us ________ carefully by giving fines.
23. He was forced ________ vegetables when he was a child.
24. Would you ________ moving your car?
25. A sewer system is a system of .... below the level of the ground.