Bezplatný test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – a začni odpovedať na otázky.

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď. Ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test z angličtiny

Test sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie vám potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení vám na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáte, neodporúčame vám tipovať správnu odpoveď. Za nesprávne odpovede sa vaše celkové hodnotenie znižuje.

Slovná zásoba

Označte slovo, ktoré do uvedenej skupiny slov nepatrí.
1. third
2. Thursday
3. capital
4. chair
5. under
6. carrot
7. people
8. our
9. cinema
10. opposite
11. cotton
12. side
13. teeth
14. parents
15. cucumber
16. happiness
17. the most
18. united
19. each
20. circle
21. other
22. believe
23. surface