Bezplatný test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – a začni odpovedať na otázky.

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď. Ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test zo španielčiny

Test sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie vám potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení vám na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáte, neodporúčame vám tipovať správnu odpoveď. Za nesprávne odpovede sa vaše celkové hodnotenie znižuje.

Áno / Nie

Vyberte správnu odpoveď – ÁNO alebo NIE.
1. ¿Estás una persona?
2. ¿Estados Unidos es una ciudad?
3. ¿Mi lápiz es tuyo?
4. ¿Hay alguien aquí?
5. ¿Llegar + a indica procedencia?
6. ¿Le es un pronombre de complemento indirecto?
7. ¿Eres sentado?
8. ¿El condicional de debo es: debería?
9. ¿Lo opuesto de a menudo es: nunca?
10. ¿El género masculino de gallina es: gallo?
11. ¿El participio de abrir es: abrido?
12. ¿El gerundio de ir es: yendo?
13. ¿Barres con la fregona?
14. ¿Lavas la ropa en el lavavajillas?
15. ¿El imperativo negativo se forma con el presente de subjuntivo?
16. ¿El pretérito imperfecto de tienes recreo es: tenían recreo?
17. ¿El pretérito indefinido de ellos son es: ellos fueron?
18. ¿Es correcto decir ayer he caminado?
19. ¿El género femenino de cantante es: cantante?
20. ¿Es correcto decir alguna vez has sido de pie?
21. ¿Una llanura es plana?
22. ¿Es correcto decir a lo mejor vaya de compras?
23. ¿El futuro imperfecto de estoy es: estaré?
24. ¿El pretérito de pluscuamperfecto describe el futuro?
25. ¿El sinónimo de atento es: descortés?