Bezplatný jazykový test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – test z angličtiny alebo iného jazyka – a začni odpovedať na otázky.

Jazykové vedomostné úrovne

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Test z nemčiny, španielčiny aj iných jazykov

Zisti, či si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny – stačí im poslať link na test. Každému účastníkovi testu príde automaticky na email certifikát o aktuálnej vedomostnej úrovni z daného jazyka.

Test z angličtiny pre deti

Zaraďovací (úrovňový) test z anglického jazyka si môžu urobiť aj deti. V zozname dolu nájdeš aj detský test angličtiny, ktorý je vhodný pre deti od cca. 8 rokov. Čo je britský koncept Wattsenglish?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď.Pozor, ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test zo španielčiny

Test sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie vám potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení vám na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáte, neodporúčame vám tipovať správnu odpoveď. Za nesprávne odpovede sa vaše celkové hodnotenie znižuje.

Áno / Nie

Vyberte správnu odpoveď – ÁNO alebo NIE.
1. ¿Estás una persona?
2. ¿Estados Unidos es una ciudad?
3. ¿Mi lápiz es tuyo?
4. ¿Hay alguien aquí?
5. ¿Llegar + a indica procedencia?
6. ¿Le es un pronombre de complemento indirecto?
7. ¿Eres sentado?
8. ¿El condicional de debo es: debería?
9. ¿Lo opuesto de a menudo es: nunca?
10. ¿El género masculino de gallina es: gallo?
11. ¿El participio de abrir es: abrido?
12. ¿El gerundio de ir es: yendo?
13. ¿Barres con la fregona?
14. ¿Lavas la ropa en el lavavajillas?
15. ¿El imperativo negativo se forma con el presente de subjuntivo?
16. ¿El pretérito imperfecto de tienes recreo es: tenían recreo?
17. ¿El pretérito indefinido de ellos son es: ellos fueron?
18. ¿Es correcto decir ayer he caminado?
19. ¿El género femenino de cantante es: cantante?
20. ¿Es correcto decir alguna vez has sido de pie?
21. ¿Una llanura es plana?
22. ¿Es correcto decir a lo mejor vaya de compras?
23. ¿El futuro imperfecto de estoy es: estaré?
24. ¿El pretérito de pluscuamperfecto describe el futuro?
25. ¿El sinónimo de atento es: descortés?