Bezplatný jazykový test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – test z angličtiny alebo iného jazyka – a začni odpovedať na otázky.

Jazykové vedomostné úrovne

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Test z nemčiny, španielčiny aj iných jazykov

Zisti, či si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny – stačí im poslať link na test. Každému účastníkovi testu príde automaticky na email certifikát o aktuálnej vedomostnej úrovni z daného jazyka.

Test z angličtiny pre deti

Zaraďovací (úrovňový) test z anglického jazyka si môžu urobiť aj deti. V zozname dolu nájdeš aj detský test angličtiny, ktorý je vhodný pre deti od cca. 8 rokov. Čo je britský koncept Wattsenglish?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď.Pozor, ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test z francúzštiny

Test sa skladá z 3 častí a jeho vyplnenie vám potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení vám na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáte, neodporúčame vám tipovať správnu odpoveď. Za nesprávne odpovede sa vaše celkové hodnotenie znižuje.

Časť 1

Vyberte jednu správnu odpoveď / Choose one correct answer
1. Comment tu t’_____  ?
2. Je m’ ____ Pierre.
3. Elle ____  française.
4. Vous   _____  russe ?
5. Ils se _____.
6. Elles  _____  congé .
7. Ils ____   tous les jours.
8. Vous avez  ____   âge ?
9. _____   est votre date de naissance ?
10. Céline habite ____ Canada.
11. J’habite ____ Slovaquie .
12. Bonjour, madame, je ____ une chambre pour ce soir.
13. Pour venir, vous ____ le train ?
14. En vacances, nous ____des musées.
15. Pierre s’intéresse ____ la lecture.