Bezplatný jazykový test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – test z angličtiny alebo iného jazyka – a začni odpovedať na otázky.

Jazykové vedomostné úrovne

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Test z nemčiny, španielčiny aj iných jazykov

Zisti, či si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny – stačí im poslať link na test. Každému účastníkovi testu príde automaticky na email certifikát o aktuálnej vedomostnej úrovni z daného jazyka.

Test z angličtiny pre deti

Zaraďovací (úrovňový) test z anglického jazyka si môžu urobiť aj deti. V zozname dolu nájdeš aj detský test angličtiny, ktorý je vhodný pre deti od cca. 8 rokov. Čo je britský koncept Wattsenglish?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď.Pozor, ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Placement test in Slovak

The test consists of two parts and it will take you max. 15-20 minutes. After completing it, we will send you a Certificate of Completion of the test with a result according to the European Reference Framework.

It is not necessary to fill in all the questions. If you do not know the answer to a question, we do not recommend guessing the correct answer. Incorrect answers reduce your overall rating.

Časť 1

Vyberte jednu správnu odpoveď / Choose one correct answer
1. Ako sa voláš?
2. Banán je _______ .
3. Moja mama ____ učiteľka.
4. Je ten muž_____?
5. Môj otec rád ______ kávu.
6. Narodil som sa v ____ 1975.
7. My ____z Talianska.
8. Kde ______ môj pes?
9. Kto to je? To sú _____ .
10. Kde je auto?
11. Mama sa stará ____ dieťa.
12. Čo vám je?
13. V triede sú _____ študenti.
14. V kuchyni na stole sú _________ .
15. Lucia ______ v banke.
16. Dobré ____ , pán učiteľ.
17. Každé ráno sa __________ .
18. Večer _________ kávu.
19. Tu ________ fajčiť.
20. ________ halušky s bryndzou?
21. Aké bolo včera počasie?
22. ______ sa niečo opýtať?
23. Prepáčte, že __________ .
24. Ako cestujete do práce?
25. ______ tu veľa nových študentov.