Bezplatný jazykový test

Otestuj si svoje znalosti úplne bezplatne a bez záväzkov. Je to jednouché. Vyber si jazyk – test z angličtiny alebo iného jazyka – a začni odpovedať na otázky.

Jazykové vedomostné úrovne

Odoslaním testu získaš okrem prehľadu o svojich znalostiach certifikát o tvojej aktuálnej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca, odhadovaný počet slov slovnej zásoby, stručný gramatický prehľad danej úrovne, zaradenie v kurze v TARGET škole – a najmä presný počet bodov z testu.

Test z nemčiny, španielčiny aj iných jazykov

Zisti, či si lepší ako tvoji kamaráti, kolegovia alebo členovia rodiny – stačí im poslať link na test. Každému účastníkovi testu príde automaticky na email certifikát o aktuálnej vedomostnej úrovni z daného jazyka.

Test z angličtiny pre deti

Zaraďovací (úrovňový) test z anglického jazyka si môžu urobiť aj deti. V zozname dolu nájdeš aj detský test angličtiny, ktorý je vhodný pre deti od cca. 8 rokov. Čo je britský koncept Wattsenglish?

Vyplnenie testu trvá okolo 15 minút. Každá otázka má JEDNU správnu odpoveď.Pozor, ak nevieš odpovedať, neodporúčame tipovať.

Zaraďovací test z taliančiny

Test sa skladá zo dvoch  častí a jeho vyplnenie vám potrvá max. 15-20 minút. Po jeho vyplnení vám na mail zašleme Certifikát o absolvovaní testu s výsledkom podľa Európskeho referenčného rámca.
Nie je potrebné vypĺňať všetky otázky. V prípade, že odpoveď na otázku nepoznáte, neodporúčame vám tipovať správnu odpoveď. Za nesprávne odpovede sa vaše celkové hodnotenie znižuje.

Gramatika

Vyberte jednu správnu odpoveď.
1. Andiamo al cinema con le _________ .
2. La nonna _________ tutto il giorno.
3. Pietro _________ dicianove anni.
4. Guardano le fotografie? – Si, _________ guardano.
5. Le scarpe nuove mi _________ molto eleganti.
6. Ridiamo _________ barzellette di Claudio.
7. A luglio siete in Francia? Si, _________ siamo a luglio.
8. Giovanni non pensa _________ Maria.
9. I capelli _________ lisci e marroni.
10. Torniamo _________ Italia il mese prossimo.
11. Io _________ andato all’estero l’anno scorso.
12. Gli studenti _________ il professore.
13. Oggi noi _________ la spesa.
14. L’insegnante _________ informazioni agli studenti.
15. La lingua sueca _________ facile.
16. Le loro figlie sono _________.
17. Il mio amico è _________ al lavoro due ore fa.
18. I pomodori _________ rossi.
19. Hai incontrato Tessa? Si, _________.
20. Mangiamo _________ spaghetti.
21. Domani (io) _________ con la mia amica in biblioteca.
22. La tigre _________ in Asia.
23. Gli italiani _________ spesso il vino.
24. Il professore dice agli studenti : _________ buon educati!
25. Quando _________ all’ università _________ in un monolocale.
26. I turisti _________ per due settimane
27. Quanti film avete visto? – _________.
28. Il gatto _________ in cucina.
29. Gli studenti _________ un libro.
30. Io _________ volentieri a casa tua domani sera.