Ako si konečne zlepšiť jazykové zručnosti

11. januára 2022

Jazyk je systém symbolov, ktoré umožňujú ľuďom komunikovať. To asi nie je nič prekvapujúce, ale existuje aj iná definícia jazyka – je to súhrn štyroch jazykových zručností, ktoré sú počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Presne v tomto poradí si každé dieťa na svete osvojuje svoj materinský jazyk.

Veď sa pozri – najprv je dieťa obklopené jazykom, počúva dlhé mesiace reálneho jazyka, a až neskôr príde pre rodičov pamätný moment – prvýkrát vysloví slovo mama, a potom ďalšie a ďalšie. Až oveľa neskôr po tom ako sa naučí rozprávať, sa postupne naučí čítať a až na záver aj písať. Toto prirodzené poradie má niečo do seba – rovnaký postup inak dodržiavame aj pri učení dospelých v našich kurzoch a tréningoch.

Gramatika

Často najväčší dôraz dávajú mnohí študenti na gramatiku. Aj keď gramatika nepatrí medzi 4 jazykové zručnosti, týka sa každej z nich. Je jednou z najdôležitejších častí štúdia nového jazyka a vyžaduje čas a pravidelné opakovanie. Netreba ju však preceňovať, aj človek bez dobrej gramatiky sa dohovorí – a naopak – aj človek s perfektnou gramatikou môže mať problém sa dohovoriť.

Najobľúbenejšou učebnicou anglickej gramatiky je English Grammar in Use (známa Murphyho kniha), ktorá ponúka množstvo cvičení aj s odpoveďami. Je vhodná na samoštúdium a jej lekcie sú krátke, jasné a prehľadné. Postupne ti pomôžu získať slušné základy anglickej gramatiky. Okrem úrovne intermediate, ktorú asi najviac odporúčam, existuje aj úroveň pre začiatočníkov (elementary) alebo advanced. Všetky knihy obsahujú okrem dobre vysvetleného textu a príkladov aj vysvetľujúce obrázky, ktoré ti pomôžu predstaviť si danú situáciu.

Počúvanie a rozprávanie

Toto sú dve najdôležitejšie zručnosti, ktoré spolu súvisia. Najjednoduchšie je obklopiť sa jazykom – a je na tebe, či sa prihlásiš sa do jazykovej školy, na zahraničný študijný pobyt alebo si len vytvoríš „univerzitu“ u seba v izbe. Vďaka internetu a moderným technológiám dnes nie je žiadny problém počúvať podcasty, pozerať prednášky, seriály, filmy, využiť aplikácie alebo sa rozprávať s niekým na opačnej strane sveta.

Čo sa týka porozumenia hovorenej reči, najdostupnejším lektorom je video. Počúvaš pritom reálny jazyk v reálnych situáciách a ak si vyberieš dobrý seriál alebo film, tak bude o tebe blízkych témach a bude ťa baviť. Začni pozeraním jednoduchých sitcomov. Pozor na titulky – ľudský mozog nevie robiť plnohodnotne dve veci naraz – a tak je to aj s titulkami. Sústrediť sa na zvuk a zároveň čítať text je neefektívne. Preto odporúčam nebáť sa a skoro ich vypnúť. Tie slovenské nepoužívať vôbec. 🙂 Tiež sa neboj občas video zastaviť a pretočiť o minútku – dve dozadu, často ti to výrazne pomôže v napredovaní.

Čítanie

Ak chceš budovať slovnú zásobu, čítanie je najvhodnejšia aktivita. Pri čítaní si možno najviac uvedomíš svoj progres, lebo na začiatku je čítanie namáhavé, ale pomerne rýchlo sa pre teba stane jednoduchším. Čítanie anglických kníh by malo byť nielen o potešení, ale aj o práci. Mal by si sa viac zamerať na viackrát použité slová, frázy, ktoré sú pre kontext dôležité. Je občas fajn zastaviť, podčiarknuť, zvýrazniť alebo zapísať ich. To ti umožní vrátiť sa k nim a zopakovať si ich. Lebo čítať tú istú knihu druhýkrát sa asi len ťažko nedonútiš. 🙂

Rôzne knihy majú samozrejme rôzne úrovne angličtiny. Preto je dôležité si na začiatok vybrať jednoduchšie knihy, pokojne aj rozprávky a postupne prechádzať na zložitejšiu literatúru. Vyhneš sa frustrujúcemu pocitu, že máločomu rozumieš. A pokroky prídu rýchlejšie ako by si čakal.

Prečo môžu byť zjednodušené knihy (simplified versions) alebo bilingválne knihy (ľavá strana po anglicky a pravá po slovensky) zradné, píšem v tomto článku.

Existuje aj množstvo iných zdrojov, na ktorých sa dá precvičovať čítanie. Články na internete, popisky videí, pre športovcov súhrny zápasov, flash správy, popisky pri spravodajských televíznych kanáloch, návody na použitie, zoznam ingrediencií na obale výrobkov a pod. – to všetko je tiež čítanie. Čím viac pre teba zaujímavých anglických stránok budeš lajkovať alebo followovať, tým viac sa ti ich bude zobrazovať.

Písanie

Písanie je každodennou súčasťou štúdia na strednej alebo vysokej škole – či už ide o poznámky do zošita, eseje, testy a skúšky (väčšina našich škôl hodnotí jazyk výlučne z psomných skúšok) alebo napríklad diplomovky. Z dobre napísaného textu sú čitateľovi jasné hlavné myšlienky a argumenty autora, ale tiež sa dá ľahko rozpoznať jazyková úroveň autora. Asi uznáš, že to sa dá často aj v rodnej slovenčine – stačí si prečítať akúkoľvek diskusiu na Facebooku. 🙂

Pri trénovaní tejto zručnosti často pomáha spätná väzba či pohľad niekoho, kto bude schopný kvalifikovane posúdiť kvalitu vyprodukovaného textu. Teda napríklad lektora z Target školy. Stačí si napríklad kúpiť základný 10-hodinový balík a nastaviť si hodiny povedzme raz za va týždne, medzi ktorými vždy napíšeš a vopred pošleš svoju esej.

Jedna vec sú spellingové chyby (napr. preklepy), ktoré ľahko odstrániš pomocou spelling checker, ktorý je aj súčasťou Wordu, druhá vec je však kvalita textu, na ktorý už spelling checker nestačí. Ide o slovosled, štylistiku, slovnú zásobu a pod.

Pomôcť tiež môžu technické vymoženosti ako písať si svoj vlastný blog alebo komunikácia s ľuďmi zo zahraničia cez rôzne internetové zoznamky, chaty, Facebook skupiny, aplikácie a webstránky. (Neboj sa ich!)

Pri akademickom texte je dôležité poznať základnú štruktúru a štýl esejí a iných textov. Úvod, jadro, záver – veď to poznáš. Túto zručnosť využiješ pri slovenčine aj pri každom cudzom jazyku, ktorý sa budeš učiť, takže platí, že raz sa naučíš a viackrát využiješ.

Cvik, cvik, cvik

Cudzí jazyk sa nenaučíš zadarmo – ale investovať doňho nemusíš ani tak peniaze ako čas, námahu a opustenie svojej komfortnej zóny.

Naučiť sa cudzí jazyk chce pravidelnú robotu, úsilie a nejaký čas to trvá. Toto si treba počas celého procesu neustále opakovať, najmä počas slabších chvíľok, ktoré sa nevyhnú ani tomu najpilnejšiemu študentovi. 🙂

P.S.: Ak chceš zadarmo veľa dobrých tipov ako sa zlepšiť v cudzích jazykoch aj doma a bez jazykovky, tak sa hoď do skupiny Cudzie jazyky nás bavia.