Slovenčina pre Ukrajincov

22. marca 2022

Slovenčinu pre cudzincov rôznych národností učíme už niekoľko rokov, najmä v individuálnych kurzoch alebo v kurzoch pre uzavretú skupinku. Tak ako kurzy iných cudzích jazykov u nás v škole, prispôsobujeme sa obsahom, frekvenciou, rýchlosťou napredovania a samozrejme časom výučby klientom. To znamená, že sa zameriavame na požiadavky a potreby klientov a kurz je nastavený podľa toho, ako klient daný jazyk bude v budúcnosti využívať.

Samostatný kurz Slovenčina pre Ukrajincov sme vytvorili preto, lebo takmer všetci utečenci z Ukrajiny majú v rámci znalosti slovenského jazyka rovnaké potreby. Ukrajinčina aj ruština sú pomerne blízke slovenčine, napriek tomu potrebujeme „pilovať“ najmä základy. To je dobrá správa, pretože to je ideálna kombinácia na to, aby sme urobili čo najväčší pokrok za čo najmenší čas. Je ťažšie učiť po slovensky napríklad Vietnamcov alebo Američanov, ktorí sa u nás v škole občas objavia.

Ako vyzerá tréning slovenčiny

Tak ako iné cudzie jazyky, naše kurzy a tréningy sú zamerané predovšetkým na rozprávanie a používanie reálneho jazyka. Schopnosť rýchlo porozumieť a vyjadriť myšlienku je kľúčová.

Preto na hodinách od začiatku rozprávame nielen my – lektori, ale predovšetkým klienti. Je dôležité rozprávať od začiatku v prirodzenom tempe. Je strata času pojať výučbu jazyka ako prednášku, kde si ľudia píšu poznámky. Každý kto sa chce naučiť rozprávať, potrebuje rozprávať. A je skvelé sledovať pokroky ľudí od prvej hodiny.

Moje odporúčania pre deti a pre dospelých

Čo teda odporúčame ľuďom, ktorí potrebujú aspoň „chytiť základy“ slovenčiny? Dospelým a tínedžerom určite odporúčame jazykový kurz v kombinácii s čo najčastejším kontaktom so slovenčinou (televízia, internet, rozhovory s ľuďmi, čítanie oznamov na recepcii, stanici, u lekára, na úrade…) a deťom odporúčam skôr tú druhú časť – socializácia so slovenskými deťmi, škôlka, škola, detské ihrisko, krúžok, šport a príp. aj sledovanie slovenských televízií a kanálov. Tým, že slovenčina je príbuzný jazyk, deti ju pochytia tým, že budú v kolektíve a v rámci neho sa budú chcieť zúčastňovať spoočných aktivít a baviť sa s ostatnými deťmi. Deti môžu pokojne pokračovať v inom cudzom jazyku v škole, ak sa ho už predtým učili – a nebude to na škodu.

Individuálne kurzy slovenčiny v Poprade alebo online pre všetky vekové skupiny prebiehajú kedykoľvek (počas celého dňa, flexibilné časy) a pripravujeme aj skupinové kurzy slovenčiny. O pomoc pri organizácii skupinových kurzov slovenčiny pre obyvateľov, ktorí museli opustiť svoje domovy na Ukrajine, sa uchádzame spoločne s regionálnymi partnermi projektom v slovenských neziskových organizácií. Tento projekt umožní výučbu slovenčiny pre desiatky ďalších ľudí.

Na kurzy slovenčiny (bez ohľadu na národnosť) sa pýtajte v sekcii Kontakty alebo sa rovno prihláste na kurzy