Powered by Smartsupp

Moderné tlmočenie existuje od Norimberských procesov s nacistami

1. decembra 2021

Vedel si, že moderné simultánne tlmočenie je pomerne mladá vedná disciplína? Dnes si už nevieme predstaviť konferenciu alebo medzinárodné stretnutie, pri ktorom používame viacero jazykov, bez simultánneho tlmočenia. Vznik tlmočenia ako ho dnes poznáme podnietili historické okolnosti po druhej svetovej vojne.

Ako ušetriť čas pri tlmočení

Keďže na súdnych procesoch v Norimbergu bolo potrebné tlmočiť až do 4 jazykov (francúzsky, anglický, nemecký a ruský), postupné konzekutívne tlmočenie do všetkých jazykov, ktoré sa dovtedy využívalo, by trvalo extrémne dlho a súdne procesy by sa natiahli na veľmi dlhý čas. Autorstvo úplne nového riešenia sa prisudzuje Američanovi s francúzskym pôvodom Leonovi Dostertovi. Jeho „vynález“ sa volá simultánne tlmočenie.

Kimberly Guise – Norimberg War Trials

Čo je simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie je komplexná zručnosť – pretože aby si mohol rozprávať, musíš počkať, kým zistíš, čo človek hovorí. Uznáš, že nie je jednoduché sústrediť sa na to, čo hovorí človek v jednom jazyku, v hlave to okamžite preklopiť do druhého jazyka – a zrozumiteľne podať ďalej. Tlmočník teda hovorí nahlas a zároveň počúva, čo tlmočená osoba hovorí ďalej. Pritom si musí dať pozor, aby to, čo sám hovorí, malo zmysel a bolo použité správne gramaticky aj štylisticky.

Tlak na sústredenie, pozornosť, a na dve rôzne naraz vykonávané činnosti, je dosť veľký. Samotný prenos jazyka nie je napriek svojej rýchlosti tým najväčším problémom. Problémom je to, že zvuk vlastného hlasu znižuje schopnosť počuť hovorené a tlmočník sa musí naučiť prekonať prirodzenú tendenciu byť ticho, keď niekto iný hovorí, a zároveň počúvať, ako hovorí on sám.   

Technické riešenie a tlmočníca technika

Okrem celého tohto procesu bolo v tej dobe absolútnou novinkou aj technické riešenie s mikrofónmi a slúchadlami. Výzvou boli aj ľudské zdroje – bolo potrebných až 36 tlmočníkov rozdelených do 4 skupín podľa jazykov. Okrem techniky, ktorá bola samozrejme oveľa menej kvalitná v porovnaní s tou dnešnou, sa museli vyrovnať aj s náročnosťou slovnej zásoby, ale najmä ťažkými svedectvami a výpoveďami – a to všetko pod obrovským tlakom, keďže procesy boli mimoriadne sledované – a išlo doslova o životy ľudí.

Systém vytvorený na túto príležitosť sa však napriek všetkému ukázal ako efektívny, životaschopný a stal sa základom na vytvorenie novej profesie tlmočníka. Simultánne tlmočenie ako vedná diciplína má teda stále menej ako 80 rokov.

P.S.: Ak chceš zadarmo veľa dobrých tipov ako sa zlepšiť v cudzích jazykoch aj doma a bez jazykovky, tak sa hoď do skupiny Cudzie jazyky nás bavia.