Powered by Smartsupp

Ako sa naučiť azbuku: Kompletný sprievodca

10. júna 2024

Azbuka, alebo cyrilika, je písmo používané vo viacerých slovanských jazykoch. Pre tých, ktorí sa chcú naučiť tieto jazyky, je ovládanie azbuky nevyhnutné. Je prínosné vedieť prečítať v azbuke jednoduché nápisy alebo dopravné značky, preto odporúčam naučiť sa znaky, ak napríklad veľa cestujete. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať zložitá, s trochou trpezlivosti a správnymi metódami sa ju môžeš naučiť veľmi rýchlo.

Zoznam jazykov, v ktorých sa používa azbuka

Tu sú hlavné jazyky, ktoré používajú azbuku:

 1. Ruština – najväčší a najrozšírenejší jazyk používajúci azbuku
 2. Bulharčina – bulharský jazyk používa azbuku od 9. storočia
 3. Srbčina – srbčina používa azbuku, hoci paralelne sa používa aj latinka
 4. Ukrajinčina
 5. Bieloruština
 6. Macedónčina
 7. Kazaština – aj keď Kazachstan prechádza na latinku, azbuka je stále široko používaná
 8. Kyrgyzština
 9. Tadžičtina – používa azbuku, hoci historicky používala aj arabské písmo
 10. Mongolčina – používa azbuku, hoci pôvodne používala mongolské tradičné písmo

Okrem týchto hlavných jazykov ju používajú aj niektoré menšie jazyky a etnické skupiny, najmä v rámci Ruskej federácie a bývalých sovietskych republík. Azbukou sa tiež písalo v historických verziách iných jazykov, ktoré dnes už používajú iné abecedy, ako je napríklad uzbečtina a turkménčina.

Tipy a prvé kroky ako začať s učením azbuky

1. Zoznámenie sa so základnými písmenami

Azbuka obsahuje 33 písmen, z toho 21 spoluhlások, 10 samohlások a 2 znaky (tvrdý a mäkký znak). Najlepším spôsobom, ako začať, je zoznámiť sa so všetkými písmenami a ich výslovnosťou.

Azbuka – tabuľka znakov azbuky s výslovnosťou

PísmenoVýslovnosťPríklad
Аaako v slove „auto“
Бbako v slove „banán“
Вvako v slove „voda“
Гgako v slove „guma“
Дdako v slove „dom“
Еje/eako v slove „jesť“
Ёjoako v slove „jóga“
Жžako v slove „žaba“
Зzako v slove „zvuk“
Иiako v slove „iný“
Йjako v slove „joga“
Кkako v slove „kniha“
Лlako v slove „les“
Мmako v slove „mama“
Нnako v slove „noc“
Оoako v slove „oko“
Пpako v slove „pes“
Рrako v slove „ryba“
Сsako v slove „sneh“
Тtako v slove „teta“
Уuako v slove „ucho“
Фfako v slove „film“
Хchako v slove „chlieb“
Цcako v slove „cár“
Чčako v slove „čaj“
Шšako v slove „šaty“
Щščako v slove „ščuka“
Ъtv. znaknemá zvuk, označuje tvrdosť
Ыyako v slove „my“
Ьmäk. znaknemá zvuk, označuje mäkkosť
Эeako v slove „energia“
Юjuako v slove „júga“
Яjaako v slove „jablko“

Tipy na učenie azbuky:

 • Flashcards: Používaj kartičky s písmenami a príkladmi slov.
 • Písanie: Pravidelne píš jednotlivé písmená a slová.
 • Online zdroje: Používaj aplikácie ako Duolingo alebo Memrise.
 • Čítanie: Začni s jednoduchými textami, ako sú detské knihy alebo články pre začiatočníkov.

Zvyšok písmen sa dá naučiť podobne. Môžeš použiť rôzne online zdroje, ktoré poskytujú kompletný prehľad azbuky spolu s nahrávkami výslovnosti.

2. Používanie pamäťových pomôcok

Pamäťové pomôcky, alebo mnemotechnické pomôcky, sú užitočné pri zapamätávaní si nových informácií. Môžeš si vytvoriť vlastné asociácie pre každé písmeno. Napríklad, písmeno „Б“ si môžeš predstaviť ako obrázok banánu, ktorý ti pripomína jeho výslovnosť.

3. Precvičovanie písania

Písanie písmen azbuky ti pomôže zapamätať si ich tvar a výslovnosť. Môžeš si vytvoriť vlastné cvičenia alebo použiť pracovné zošity, ktoré sú k dispozícii online. Pravidelné písanie písmen a slov ti pomôže získať istotu a zlepšiť tvoj rukopis.

4. Učenie sa pomocou aplikácií a online zdrojov

Existuje mnoho aplikácií a online zdrojov, ktoré ti môžu pomôcť pri učení sa azbuky. Medzi obľúbené patrí Duolingo, Memrise a Drops, ktoré ponúkajú interaktívne cvičenia a hry na precvičovanie písmen a slov.

 • Duolingo: Aplikácia, ktorá ponúka kurzy ruštiny a ďalších jazykov, vrátane azbuky.
 • Memrise: Obsahuje kurzy s kartičkami, ktoré ti pomôžu zapamätať si písmená a ich výslovnosť.
 • Drops: Zameriava sa na slovnú zásobu a písanie, vrátane azbuky.

5. Čítanie jednoduchých textov

Začni čítať jednoduché texty v azbuke, ako sú detské knihy alebo články pre začiatočníkov. Pomôže ti to zvyknúť si na tvar písmen v kontexte slov a viet. Postupne prechádzaj na náročnejšie texty, ako sú noviny alebo literárne diela.

6. Pravidelné precvičovanie

Rovnako ako pri učení sa akéhokoľvek nového zručnosti, pravidelnosť je kľúčom k úspechu. Snaž sa každý deň venovať aspoň pár minút precvičovaniu azbuky, či už čítaním, písaním alebo používaním aplikácií.

Záver

Naučiť sa azbuku môže byť výzvou, ale s správnymi nástrojmi a metódami je to úplne možné. Sleduj svoje pokroky, buď trpezlivý a nevzdávaj sa. Postupne sa ti otvorí nový svet jazyka a kultúry, ktorý ti prinesie mnoho radosti a uspokojenia.