Powered by Smartsupp

Predložky v angličtine: Kľúč k správnej komunikácii

7. júna 2024

Predložky sú neoddeliteľnou súčasťou anglického jazyka, ktorá nám pomáha vyjadriť vzťahy medzi slovami v vete. Hoci sú často krátke, ich správne používanie je nevyhnutné pre jasnú a presnú komunikáciu. Tento článok ti poskytne prehľad najbežnejších anglických predložiek, ich použitia a tipy na to, ako ich správne používať.

Čo sú predložky?

Predložky sú slová, ktoré spájajú podstatné mená, zámená alebo frázy s inými časťami vety. Ukazujú vzťah medzi slovami, často označujúc miesto, čas, smer alebo spôsob.

Najčastejšie predložky a ich použitie

 1. Predložky miesta
  • In: Používa sa na označenie uzavretého alebo ohraničeného priestoru.
   • Example: „She is in the room.“
  • On: Používa sa na označenie povrchu.
   • Example: „The book is on the table.“
  • At: Používa sa na označenie konkrétneho miesta.
   • Example: „We are at the bus stop.“
  • By / Next to / Beside: Používa sa na označenie polohy vedľa niečoho.
   • Example: „The supermarket is next to the bank.“
  • Under: Používa sa na označenie niečoho pod povrchom.
   • Example: „The cat is under the table.“
  • Between: Používa sa na označenie polohy medzi dvoma objektmi.
   • Example: „The ball is between the shoes.“
 2. Predložky času
  • At: Používa sa na označenie konkrétneho času.
   • Example: „The meeting is at 3 PM.“
  • On: Používa sa na označenie konkrétneho dňa alebo dátumu.
   • Example: „We will meet on Monday.“
  • In: Používa sa na označenie dlhších časových období (mesiace, roky, ročné obdobia).
   • Example: „She was born in July.“
 3. Predložky smeru
  • To: Používa sa na označenie pohybu smerom k niečomu.
   • Example: „She is going to the store.“
  • From: Používa sa na označenie miesta, odkiaľ niečo pochádza alebo začína.
   • Example: „He came from the office.“
  • Into: Používa sa na označenie pohybu dovnútra niečoho.
   • Example: „She walked into the room.“
  • Out of: Používa sa na označenie pohybu von z niečoho.
   • Example: „He jumped out of the car.“

Tipy na správne používanie predložiek

 1. Zapamätaj si výrazy: Niektoré predložkové frázy sú pevne dané a je najlepšie si ich zapamätať. Napríklad „interested in“, „good at“, „afraid of“.
 2. Precvičovanie pomocou viet: Skúšaj vytvárať vety s novými predložkami. To ti pomôže lepšie si ich zapamätať a porozumieť ich používaniu v rôznych kontextoch.
 3. Používanie zdrojov: Uč sa z kníh, online kurzov a aplikácií, ktoré ponúkajú cvičenia zamerané na predložky.
 4. Kontrola správnosti: Ak si nie si istý správnym použitím predložky, skontroluj si ju v slovníku alebo na internete.

Záver

Predložky sú neoddeliteľnou súčasťou anglického jazyka a ich správne používanie je kľúčom k plynulej a presnej komunikácii. Hoci môže byť ich učenie spočiatku náročné, s pravidelným cvičením a používaním sa stane prirodzenou súčasťou tvojej jazykovej výbavy. Pamätaj si, že prax robí majstra, a čím viac budeš predložky používať, tým lepšie ich budeš ovládať.