Powered by Smartsupp

Angličtina v slovenských školách. Aké sú povinnosti škôl?

7. septembra 2023

Našou vášňou je vzdelávanie v cudzích jazykoch a učíme dospelých, tínedžerov, ale aj deti. Aká je však situácia na slovenských základných školách? Ako učebné osnovy limitujú cudzie jazyky na základných školách?

Prvý cudzí jazyk nie je vždy angličtina

Štátne školy majú v oblasti výučby angličtiny a iných cudzích jazykov samozrejme obmedzenia a povinnosti, do ktorých mantinelov sa musia zmestiť. V súčasnosti je povinný prvý cudzí jazyk (ktorý nemusí byť angličtina) od tretej triedy. Od siedmej do deviatej triedy je povinný aj druhý cudzí jazyk a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.

Do roku 2019 bol prvý jazyk povinne angličtina, potom sa to zmenilo a dnes to môže byť aj iný cudzí jazyk. Avšak v tom prípade si ako druhý cudzí jazyk žiaci v slovenských základných školách musia vybrať angličtinu. Ak bola angličtina prvým jazykom, tak si samozrejme vyberajú z ostatných jazykov.

Angličtina v materských školách

Obmedzenia sa týkajú na Slovensku aj materských škôl. Tie môžu ponúknuť deťom angličtinu formou krúžku, avšak výlučne v čase mimo školského vzdelávacieho programu. A tým časom je zvyčajne čas po popoludňajšom oddychu, resp. spánku. Preto krúžky angličtiny v škôlkach prebiehajú zvyčajne až popoludní. V okolitých krajinách krúžková činnosť môže prebiehať aj v iných časoch.

Realita slovenských škôl

Veľa základných škôl na Slovensku ponúka angličtinu už od prvého ročníka. Ide však najčastejšie len o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Až od tretej triedy nariaďujú osnovy aspoň 2 hodiny týždenne. Hodina angličtiny je na rýchle napredovanie málo aj v prípade, že ide o kvalitnú výučbu s kvalifikovaným učiteľom a modernými materiálmi. Toto sa nie vždy podarí. Nedostatok jazykárov najmä v Bratislavskom kraji, ale aj po celom Slovensku školy plátajú le ťažko. Ďalším problémom výučby cudzích jazykov v školách sú objektívne dôvody – vysoký počet žiakov v skupine a s tým spojený nedostatok času na rozprávanie a individuálny prístup k žiakovi. Preto sa učitelia zameriavajú viac na gramatiku a písanie. Hodnotenie žiakov je takmer výlučne z písomných testov.

Aké sú slabé stránky žiakov

Z pochopiteľných dôvodov uvedených v predchádzajúcom odstavci majú žiaci problém s rozprávaním. Strach z chýb, neistota a obavy z naozajstnej reálnej komunikácie v cudzom jazyku a iné zlozvyky potom zvyknú žiakov sprevádzať dlho do budúcnosti. To, čo si vypestujeme v mladosti, sa neskôr ťažšie odstraňuje.

Preto odporúčam čo najčastejší pravidelný kontakt s cudzím jazykom nad rámec učebných osnov, či už prostredníctvom moderných možností ako podcasty, sociálne siete, seriály, videá alebo konverzačných jazykových kurzov. Tie možu byť v online forme alebo klasicky v prezenčnej forme v kurzoch pre školákov alebo individuálne.