Powered by Smartsupp

Dni v týždni po anglicky: Prehľad a užitočné tipy

6. júna 2024

Učenie sa dní v týždni je základnou súčasťou osvojovania si angličtiny. Dni v týždni sa v angličtine používajú denne, či už pri plánovaní stretnutí, školských aktivitách alebo bežnej komunikácii. V tomto článku sa pozrieme na názvy dní v týždni po anglicky, ich pôvod a niekoľko tipov, ako si ich ľahko zapamätať.

Názvy dní v týždni po anglicky

 1. Monday (Pondelok)
 2. Tuesday (Utorok)
 3. Wednesday (Streda)
 4. Thursday (Štvrtok)
 5. Friday (Piatok)
 6. Saturday (Sobota)
 7. Sunday (Nedeľa)

Pôvod názvov dní v týždni

 • Monday: Od slova „Moon’s day“ (Mesiacov deň).
 • Tuesday: Pomenovaný po germánskom bohu vojny Tiwovi, čo zodpovedá rímskemu bohovi Marsovi.
 • Wednesday: Od slova „Woden’s day“, kde Woden (Odin) bol hlavný boh v severskej mytológii.
 • Thursday: „Thor’s day“, pomenovaný po severskom bohovi bleskov Thorovi.
 • Friday: „Frigg’s day“, pomenovaný po bohyňi lásky a manželstva Frigg.
 • Saturday: Od slova „Saturn’s day“, pomenovaný po rímskom bohovi Saturnovi.
 • Sunday: „Sun’s day“ (Slnkov deň).

Akú predložku použiť pred dňom v týždni v angličtine?

Je to jednouché, predložky času majú svoje pravidlá. Keď hovoríme o jednom dni, používame predložku on. A to nielen pri dni v týždni, ale vždy v prípade, že myslíme jeden deň. Napríklad presný dátum (on the 6th Feb), sviatok (on Christmas Day), narodeniny (on your birthday) a pod.

Tipy na zapamätanie si dní v týždni

 1. Mnemotechnické pomôcky: Vytvorenie vety, kde prvé písmeno každého slova zodpovedá prvému písmenu dňa v týždni, môže byť užitočné. Napríklad: „My Turtle Won’t Turn, Fred Stays Still“ pre Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
 2. Opakovanie a používanie: Pravidelné používanie dní v týždni v rôznych kontextoch (napríklad plánovanie týždenných aktivít) pomáha pri zapamätaní.
 3. Vizualizácia: Pre niektorých ľudí je vizualizácia dní v týždni na kalendári alebo ich kreslenie v farebných formách užitočná.
 4. Hry a aplikácie: Používanie online hier a aplikácií zameraných na učenie sa angličtiny môže byť zábavným spôsobom, ako si precvičiť dni v týždni.

Zaujímavosti o dňoch v týždni

 • V angličtine dni v týždni začínajú veľkým písmenom, čo je rozdiel od mnohých iných jazykov.
 • V anglicky hovoriacich krajinách sa často používa skratka dní v týždni: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
 • Vo formálnom písaní a kalendároch sa často používa trojpísmenová skratka pre dni v týždni: Mon., Tue., Wed., Thu., Fri., Sat., Sun.

Učenie sa dní v týždni po anglicky je jednoduchým, ale dôležitým krokom na ceste k plynulosti v jazyku. S pravidelným cvičením a používaním v každodennej komunikácii si ich rýchlo osvojíš.

Prajeme veľa úspechov pri učení sa angličtiny! Ak máš ďalšie otázky alebo potrebuješ ďalšie tipy, neváhaj sa obrátiť na náš blog, kde nájdeš množstvo užitočných informácií a rád.