Powered by Smartsupp

V akom veku začať s angličtinou?

24. marca 2023

Predškolský a mladší školský vek sú jedinečné obdobia. Dieťa si dokáže osvojiť cudziu reč prirodzene, podobne ako materinskú reč. Na základe pomerne nových výskumov je dieťa v tomto veku priam „naprogramované“ učiť sa reč. V neskoršom veku sa vývoj rečových centier v mozgu už čiastočne uzatvára.

Angličtina pre deti v materskej škole

A vtedy prichádza čas nás, rodičov – pokiaľ včas podporíme vznik ďalšieho rečového centra, je to dar, ktorý bude dieťa využívať a oceňovať po celý svoj život. Osvojovanie si druhej reči má tiež pozitívny vplyv na intelektuálny vývoj a rozvoj mozgu. Kým ešte pred desiatimi rokmi sa vedci domnievali, že začať s jazykmi je najlepšie až v mladšom školskom veku (teda od cca. 3. ročníka na ZŠ), v súčasnosti výučbu jazykov odporúčajú už aj pre tých najmenších. Podľa výskumov môže dieťa začať už od cca. 3 rokov, resp. odvtedy keď má dieťa už osvojené jazykové štruktúry zo svojho materinského jazyka. V tomto veku nie je výučba angličtiny učením, ale zábavou. Nie je však dôležitý iba skorý začiatok, ale hlavne kvalita výučby a jej primeranosť k danému veku.

detská angličtina
Kedy začať s angličtinou?

Čo hovoria odborníci

Podľa odborníkov majú deti nesmierne hlbokú schopnosť pamätať si. Vnímajú melódiu, zvuk, a keď sa im páči, zapamätajú si ho. Nerozlišujú, či je to slovenčina alebo angličtina. Malé dieťa dokáže priradiť reč k človeku. Len čo ho uvidí, vie, že sa hovorí „jeho“ rečou – dobrým príkladom sú dvojjazyčné rodiny, dieťa si vypracuje „prepínací“ mechanizmus pre cudziu reč – s mamou hovorí automaticky jej jazykom a s otcom zase jeho jazykom.

Začni hneď po zvládnutí materinského jazyka

Preto odporúčam začať s výučbou cudzieho jazyka vo veku 3 rokov, čo najskôr po zvládnutí svojho materinského jazyka. Nemyslím tým čistú a peknú výslovnosť, ale prirodzené používanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby. Správnu výslovnosť vo svojej rodnej reči môžu deti postupne získať až neskôr a nemá to nič spoločné s učením sa cudzieho jazyka. (Iná vec sú už spomínané bilingválne rodiny, ale pozor – len vtedy, ak rodič dokonale ovláda aj druhý jazyk). Ver, či nie, pri kvalitnej výučbe angličtiny od škôlky sa tvoje dieťa môže od veku 12-13 rokov pokojne sústrediť na ďalší jazyk – lebo angličtinu má už naozaj kompletne zvládnutú.

O tohto veku sa dieťa angličtinu už nemusí učiť – stačí, keď sa s angličtinou stretáva vo svojom bežnom živote, vo svojej škole, sledovaním seriálov, filmov, počúvaním hudby a rozprávaním. Byť v kontakte s jazykom je dôležité aj neskôr, ale v dnešnej modernej dobe to už nie je problém. Na rozdiel od staršej generácie, ktorá sa stretla s cudzím jazykom len na vyučovacej hodine prostredníctvom učiteľky alebo nahrávky, ktorú so sebou doniesla na kazete.

Dnes sme vďaka smartfónom a počítačom len niekoľko klikov od akejkoľvek nahrávky v akomkoľvek jazyku. Túto vynikajúcu výhodu treba využívať a jazyk získame veľmi rýchlo a bez zdĺhavých a nudných hodín v klasickej škole.