Kedy začať s angličtinou u detí?

14. septembra 2021

Predškolský a mladší školský vek sú jedinečné obdobia. Dieťa si dokáže osvojiť cudziu reč prirodzene, podobne ako materinskú reč. Na základe pomerne nových výskumov je dieťa v tomto veku priam “naprogramované” učiť sa reč. V neskoršom veku sa vývoj rečových centier v mozgu už čiastočne uzatvára.

A vtedy prichádza čas nás, rodičov – pokiaľ včas podporíme vznik ďalšieho rečového centra, je to dar, ktorý bude dieťa využívať a oceňovať po celý svoj život. Takisto je dokázané, že osvojovanie si druhej reči má pozitívny vplyv na intelektuálny vývoj a rozvoj mozgu. Kým ešte pred desiatimi rokmi sa vedci domnievali, že začať s jazykmi je najlepšie až v mladšom školskom veku (teda od cca. 3. ročníka na ZŠ), v súčasnosti výučbu jazykov odporúčajú už aj pre tých najmenších. Podľa výskumov môže dieťa začať už od cca. 3 rokov, resp. odvtedy keď má dieťa už osvojené jazykové štruktúry zo svojho materinského jazyka. V tomto veku nie je výučba angličtiny učením, ale zábavou. Nie je však dôležitý iba skorý začiatok, ale hlavne kvalita výučby a jej primeranosť k danému veku.

detská angličtina
kedy začať s angličtinou

Podľa odborníkov majú deti nesmierne hlbokú schopnosť pamätať si. Vnímajú melódiu, zvuk, a keď sa im páči, zapamätajú si ho. Nerozlišujú, či je to slovenčina alebo angličtina. Malé dieťa dokáže priradiť reč k človeku. Len čo ho uvidí, vie, že sa hovorí “jeho” rečou – dobrý príkladom sú dvojjazyčné rodiny, dieťa si vypracuje “prepínací” mechanizmus pre cudziu reč – s mamou hovorí automaticky jej jazykom a s otcom zase jeho jazykom.

Preto odporúčam začať s výučbou cudzieho jazyka vo veku 3 rokov, čo najskôr po zvládnutí svojho materinského jazyka. (Iná vec sú už spomínané bilingválne rodiny, ale pozor – len vtedy, ak rodič dokonale ovláda aj druhý jazyk). Ver, či nie, pri kvalitnej výučbe angličtiny od škôlky sa tvoje dieťa môže od veku 12-13 rokov pokojne sústrediť na ďalší jazyk – lebo angličtinu má už naozaj kompletne zvládnutú.

O tohto veku sa dieťa angličtinu už nemusí učiť – stačí, keď sa s angličtinou stretáva vo svojom bežnom živote, vo svojej škole, sledovaním seriálov, filmov, počúvaním hudby a rozprávaním. Byť v kontakte s jazykom je dôležité aj neskôr, ale v dnešnej modernej dobe to už nie je problém.