Na angličtinu nie je nikdy priskoro

27. apríla 2021

Spolu s našou metodičkou Mimou Gabonay sme zosumarizovali najčastejšie otázky rodičov k detskej jazykovej výučbe. A pridali sme aj odpovede 🙂

Počas našich prezentácií, demo hodín a webinárov určených pre najmenších sa stretávame s mnohými obavami rodičov, keďže s výučbou cudzích jazykov prichádzajú ich deti do kontaktu po prvý raz.

Kedy začať s angličtinou alebo s iným cudzím jazykom

Jednou z najčastejších otázok je či by ich syn alebo dcéra už vo veku dvoch-troch rokov zvládlo učiť sa cudzí jazyk. Predsa len stupeň sústredenia je nízky a dieťa ešte často nie je 100%-né ani vo svojom materinskom jazyku.

Odpoveď je jasná. Hlavným kľúčom metódy Wattsenglish je vzbudiť u detí záujem o angličtinu nie ako o cudzí jazyk ale ako o iný jazyk – prostriedok na komunikáciu s lektorom. Deti tak angličtinu vnímajú ako čas zábavy a hier, nie ako čas vyučovania. A predsa zahrať a zabaviť sa zvládne s radosťou dieťa v každom veku.

Hodiny sú veľmi dynamické a prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám. To znamená, že tie pokojnejšie aktivity zamerané na aktívnu produkciu jazyka (general practice) sa striedajú s tými akčnejšími zameranými na ukážku porozumenia (total physical response) a sú vyskladané tak, aby sa deti s ľahkosťou nechali vnoriť do sveta cudzieho jazyka.

Deti, ktoré ešte nerozprávajú po slovensky

Určite áno. Pre mnohých môže byť prekvapivé, aký osoh môže mať výučba angličtiny pre dieťa, ktoré sa ešte len učí rozprávať. Naša prax jasne poukázala na to, že aj dieťa vo veku 2 – 2,5 roka, teda dieťa, u ktorého sa reč ešte len vyvíja, vie bohato profitovať z hodín Wattsenglish. U tak malého dieťaťa sa prirodzene rozvíja záujem porozumieť lektorovi. Ten používa mimiku, fyzické aktivity, knižné príbehy na to, aby dieťa zaujal (prípadne aj rozosmial) a na to, aby mu dieťa porozumelo, bavilo sa a angličtinu si spájalo s príjemným časom.

Už po prvom polroku výučby v takejto skupinke najmladších študentov deti krásne reagujú na pokyny, dokážu plniť jednoduché úlohy, ktoré sú samozrejme zadané v angličtine, vedia ukázať čo znamená fly, jump, swim, march, run atď., a tiež vedia správnym slovom označiť rôzne podstatné mená, napríklad zvieratá, dopravné prostriedky, predmety okolo nás alebo osoby.

Ďalším bonusom je, že keď v nasledujúcom školskom roku už ako trojroční začínajú s prvým Wattsenglish pracovným zošitom, reagujú v angličtine oveľa sebavedomejšie ako ich rovesníci, ktorí s angličtinou začínajú.

Deti s oneskoreným vývinom reči

Takisto áno. V prípade detí s takýmto problémom platí to, čo pri predchádzajúcej otázke. Hoci na hodine nedochádza v komunikácii s týmto dieťatkom na priamy dril slovíčok dieťa sa krásne učí reagovať na pokyny, plní zadané úlohy a takmer 100% sa naučí rozumieť angličtine, ktorá sa používa v rámci fungovania každej hodiny – teda Classroom English.

Je tu dôležité poukázať na to, že my nikdy netlačíme na žiadne dieťa s odpoveďou. Vždy to je na dieťati, kedy príde do bodu, v ktorom sa začne ono cítiť dostatočne komfortne na to, aby začalo s nami komunikovať v angličtine priamo.

Najdôležitejšia úloha lektora v detskom kurze

Lektor Wattsenglish má v takomto kurze dve vitálne dôležité úlohy. Prvá úloha lektora je zapadnúť do skupinky detí – to znamená stať sa ich kamarátom. Keď deti vnímajú lektora ako jedného z nich, ako svojho zábavného kamoša, potom ani nevedia ako nechajú sa vtiahnuť do sveta angličtiny a všetko odohrávajúce sa v kurze je potom pre nich zábava.

Druhou dôležitou úlohou je poskytnúť dieťaťu dôvod prečo chcieť komunikovať anglicky. Toto sa docieli práve vytvorením native-like prostredia. To znamená, že dieťa vníma lektora ako človeka, ktorý hovorí iba anglicky a teda na dorozumenie s ním im nezostáva nič iné ako použiť angličtinu.

Toto je často aj jedným z dôvodov prečo dieťa na otázku rodiča „Ako sa povie po anglicky jabĺčko?“ neodpovedá. Je to preto, lebo ak sa mu práve vtedy nechce hrať s mamkou či tatkom po anglicky nemá iný dôvod používať angličtinu v rozhovore s rodičom, s ktorým sa bežne rozpráva slovensky.

Lektorkina slovenčina na hodinách

Jednoznačne nie. Pre efektívnosť výučby je nevyhnutné, aby lektor komunikoval v prítomnosti detí výhradne v angličtine. Slovenčina je (nielen) na hodinách tabu. To znamená, že už pred začiatkom kurzu sú rodičia ako aj pedagógovia v škôlkach oboznámení s tým, že lektor bude tak ako aj s detičkami tak aj s nimi rozprávať iba po anglicky. Ak má rodič otázku lektor ju zodpovie ochotne ale bez prítomnosti detí.

Ako hovorí Mima, „Sama mám malé deti a často sa so svojimi malými študentami stretávam na ihriskách, v detských centrách či na prechádzkach a zásadne s nimi aj mimo našej triedy komunikujem po anglicky. Aj s rodičmi a učiteľmi – jednoducho vždy, keď ma deti vidia a môžu započuť.“

A to naozaj často prináša úsmevné momenty!

P.S.: Ak chceš zadarmo veľa dobrých tipov ako sa zlepšiť v cudzích jazykoch aj doma a bez jazykovky, tak sa hoď do skupiny Cudzie jazyky nás bavia