Powered by Smartsupp

Noviny Kežmarok, z archívu: Angličtina pre deti trochu inak

18. januára 2024

Kedy začať s výučbou cudzieho jazyka je otázka, ktorú si kladie nejeden rodič. Možno to znie prekvapivo, ale ideálne je ak sa dieťa stretne s cudzím jazykom čo najskôr, ešte v materskej škole. Dieťa sa v tomto veku dokáže naučiť cudzí jazyk úplne prirodzene a spontánne, tak ako sa učí aj svoj materinský jazyk. Detská angličtina ale môže vyzerať aj inak.

Výhody biligválnych detí

Navyše, ak sa dieťa začne učiť cudzí jazyk pred siedmym rokom života, pomáha sa mu tým vytvárať v mozgu ďalšie rečové centrum. To potom bude využívať celý život. Ak sa malé dieťa vychovávané v bilingválnej rodine dokáže úplne prirodzene naučiť jazyk oboch rodičov a bez problémov medzi nimi prepínať, prečo by to nemohlo zvládnuť aj vaše dieťa? Stačí mu na to vytvoriť vhodné podmienky. Z tohto základného prístupu vychádza aj metodika britského konceptu Wattsenglish, ktorý sa úspešne uchytil aj v škôlkach a školách v našom meste.

Angličtina v kežmarských školách

Škôlkari v MŠ Cintorínska, Možiarska, deti v dennom sanatóriu a žiaci ZŠ Dr. Fischera a ZŠ Nižná brána sa venujú učeniu angličtiny hravou a zábavnou formou. Teda spôsobom, ktorý je pre deti najprirodzenejší. Koncept Wattsenglish je dlhodobý, plynule prechádza zo škôlky na základnú školu. Učitelia angličtiny sa stotožňujú v názore, že deti, ktoré prešli výučbou Wattsenglish sú na hodinách angličtiny oveľa sebavedomejšie, spontánnejšie a nemajú strach rozprávať.

Stúpajúce nároky a dopyt po kvalitných jazykových zručnostiach školy riešia postupným zavádzaním metódy CLIL do vyučovania už na prvom stupni. CLIL je založená na prepájaní výučby angličtiny s ostatnými vyučovacími predmetmi. Tento trend vo vyučovaní už niekoľko rokov aplikujú aj učiteľky na prvom stupni v ZŠ Dr. D. Fischera. Prvky angličtiny sa zavádzajú aj do ostatných predmetov ako je napríklad matematika, prírodoveda a vlastiveda.

V dnešnom globalizovanom svete je takýto krok nevyhnutný a dáva deťom skvelý základ na uplatnenie sa v živote. Angličtinu sa deti učia radi, sami chápu potrebu rozumieť jej, stretávajú sa s ňou všade okolo seba. Napríklad v piesňach, na internete, alebo pri cestách na dovolenky. O tom, že angličtina deti baví svedčí aj fakt, že naši školáci zo ZŠ Dr. D. Fischera a Nižnej brány sa rozhodli obetovať aj kúsok letných prázdnin a venovali týždeň učeniu sa angličtiny na jazykových táboroch v Tatrách. Tešia sa na jeho pokračovanie. Do táborov tiež pridávame aj iné aktivity. Tie sú zamerané na zlepšovanie technických zručností – vzdelávanie s kockami LEGO a na pohybové zručnosti.

Článok pre Noviny Kežmarok, zverejnený v roku 2017